Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.) (21 Ιουνίου 2012 – 25 Ιουνίου 2013) ήταν εθνικός φορέας ο οποίος είχε προκύψει μετά από πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά από τη συγχώνευση του πρώην Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με το πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Ήταν το 7ο στη σειρά τάξης των Υπουργείων, σύμφωνα με την απόφαση Υ4/21.6.2012 του Πρωθυπουργού. Στις 25 Ιουνίου 2013 μετονομάστηκε σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ από υπηρεσίες του ιδρύθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού[1].

Υπουργός ήταν ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.