Tag Archives: 17.06.2022

17.06.2022 |Ανάρτηση Πινάκων στο πλαίσιο της 6352/24.03.2022 Προκήρυξης για την κάλυψη θέσης Γενικού Διευθυντή

Θέμα: Ανάρτηση Πινάκων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6352/24-03-2022 (ΑΔΑ: 9Π1Υ46ΜΤΛΗ-4ΓΖ) «Προκήρυξης πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2158/1993 (Α’ 109) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει» Το Διοικητικό Συμβούλιο στην 22η/16-6-2022 Συνεδρία του, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην εν θέματι Προκήρυξη, κατήρτισε τον Πίνακα των Αποκλειομένων υποψηφίων από τη διαδικασία ...

Read More »