Πολυνομοσχέδιο: Το κόστος απόκτησης άδειας διαδικτυακού στοιχήματος και καζίνο

Στην αποσαφήνιση του ρυθμιστικού πλαισίου της διαδικτυακής αγοράς τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα προχωρεί η κυβέρνηση με διατάξεις που συμπεριέλαβε στο Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε χθες στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που τιτλοφορείται «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» με τα άρθρα 190-204 τροποποιεί το καθεστώς του ν. 4002/2011 για τα διαδικτυακά παίγνια λαμβάνοντας υπόψη αφενός την ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα στον χώρο της εν λόγω αγορά και αφετέρου, τις δημοσίου συμφέροντος απαιτήσεις για διασφάλιση συνθηκών ασφαλούς, ορθολογικής, διαφανούς και συστηματικά εποπτευόμενης διεξαγωγής των επίμαχων παιγνίων.

Με τις εισαγόμενες διατάξεις καθορίζονται οι προϋποθέσεις και διαδικασίες αδειοδότησης των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, στο πρότυπο του ευρύτατα αποδεκτού στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη «ανοικτού μοντέλου αδειοδότησης», και -παράλληλα- προβλέπεται αποκλειστική τυπολογία των επιτρεπομένων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τον βαθμό επικινδυνότητας εκάστου είδους παιγνίου, εξ απόψεως ασφάλειας των συμμετεχόντων παικτών και δυνατότητας καταστρατήγησης για την εκδήλωση παραβατικότητας, η τυπολογία των επιτρεπομένων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων απαρτίζεται από τα στοιχηματικά παιχνίδια, τα παιχνίδια τύπου καζίνο, καθώς επίσης το πόκερ και τις παραλλαγές του.

Αναγνωρίζοντας αφενός τη θέση των διαδικτυακώς διεξαγομένων τυχερών παιγνίων, (συμπεριλαμβανομένων όσων διεξάγοντα με την χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών) και αφετέρου τους σοβαρούς κινδύνους που δημιουργούνται για τους παίκτες από την γιγάντωση της παράνομης διαδικτυακής αγοράς παιγνίων, το νέο πλαίσιο υπάγει την εν λόγω δραστηριότητα σε συστηματικούς κανόνες αδειοδότησης και ελέγχου.

Με τον τρόπο αυτό με το νομοσχέδιο διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία των συμμετεχόντων στην εν λόγω αγορά, η οποία πλέον αναδιαμορφώνεται υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, ενώ αποσαφηνίζεται και το φορολογικό καθεστώς των κατόχων αδειών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Το κόστος εισόδου