Υπουργεία παιδείας

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 περιλαμβάνοντας στις αρμοδιότητές του τα θέματα παιδείας, εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας και θρησκευμάτων. Διατελέσαντες Υπουργοί Ονοματεπώνυμο Έναρξη Λήξη Θητείας Κυβέρνηση Σχόλια Νικόλαος Φίλης 23 Σεπτεμβρίου 2015 5 Νοεμβρίου 2016 Κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα Σεπτεμβρίου 2015 Σύσταση του Υπουργείου Π.Ε.Θ Κώστας Γαβρόγλου 5 Νοεμβρίου 2016 Κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα Σεπτεμβρίου 2015 Ανασχηματισμός

Read More »

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) (27/1-22/92015) ιδρύθηκε στις 27/1/2015 συγκεντρώνοντας τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στις 22 Σεπτεμβρίου 2015 μετονομάστηκε σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενώ ανασυστάθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού[1].

Read More »

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) (24/6/2013-25/1/2015) συγκροτήθηκε στις 24 Ιουνίου 2013 από υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στον πρώτο ανασχηματισμό της Κυβέρνησης Σαμαρά. Στις 26 Ιανουαρίου 2015 συγχωνεύτηκε με το μέχρι τότε Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων από τον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα. Ήταν το 6ο στη σειρά τάξης των ...

Read More »

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.) (21 Ιουνίου 2012 – 25 Ιουνίου 2013) ήταν εθνικός φορέας ο οποίος είχε προκύψει μετά από πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά από τη συγχώνευση του πρώην Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με το πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Ήταν το 7ο στη σειρά τάξης των Υπουργείων, σύμφωνα με την ...

Read More »

Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων[1] ήταν κρατικός φορέας του Ελληνικού κράτους. Κατά τα πρώτα χρόνια ύπαρξής του είχε τον τίτλο “η επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματεία της Επικρατείας“[2]. Έδρευε στην οδό Α. Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι Αττικής. Αποστολή του Υπουργείου ήταν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας: α) η ...

Read More »