Ανακοινώσεις

07-06-21  Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υ.Α. σε ΦΕΚ και ενημέρωση για την διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022

07-06-21  Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υ.Α. σε ΦΕΚ και ενημέρωση για την διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 2277/31-05-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 60909/Δ2/28-05-2021 Υ.Α. (ΑΔΑ: 6ΩΗΘ46ΜΤΛΗ-6Α1) με θέμα: «Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων». Για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τα θέματα των ...

Read More »

07-06-21 Διεξαγωγή εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 

07-06-21 Διεξαγωγή εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022  Σας γνωστοποιούμε ότι για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τα θέματα των εξετάσεων, τη βαθμολόγηση και τις εγγραφές των μαθητών ισχύει η με πρωτ. 21320/Δ2/24-02-2021 Υ.Α. με θέμα: «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων» (Β΄ 886) διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β΄ 1065/19-03-2021. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των ...

Read More »

04-06-21 Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e’ εγγραφές

04-06-21 Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e’εγγραφές Το έγγραφο σε μορφή pdf Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις

Read More »

02-06-21 Παράταση επικαιροποίησης αδειών Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων

02-06-21 Παράταση επικαιροποίησης αδειών Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων Το έγγραφο σε μορφή doc  Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις

Read More »

01-06-21 Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν.

01-06-21 Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής Το έγγραφο σε μορφή pdf  Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ...

Read More »

01-06-21 Διεξαγωγή των συνεντεύξεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε θέση Εκπαιδευτικού Συμβούλου στο δευτεροβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

01-06-21 Διεξαγωγή των συνεντεύξεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε θέση Εκπαιδευτικού Συμβούλου στο δευτεροβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Ο​ι συνεντεύξεις για την θέση θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 αντί της Παρασκευής 4 Ιουνίου όπως είχε, αρχικά, προγραμματιστεί.  Το έγγραφο σε μορφή pdf  Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις

Read More »

31-05-21 Προκήρυξη προσλήψεων με επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για το 2021-22 με δυνατότητα ανανέωσης 

31-05-21 Προκήρυξη προσλήψεων με επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για το 2021-22 με δυνατότητα ανανέωσης για 22-23 ΚΑΙ 23-24 Το έγγραφο σε μορφή pdf  Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις

Read More »

31-05-21 Τελικοί αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχ.μονάδες του εξωτερικού

31-05-21 Τελικοί αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχ.μονάδες του εξωτερικού Αναρτάται ο τελικός πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στις σχολικές μονάδες  στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2021-2022 και από το ημερολογιακό έτος 2022 Νοτίου Ημισφαιρίου, που κυρώθηκε με την αριθμ. 61826/Η2/31-5-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΑΙ46ΜΤΛΗ-Ε94) Υπουργική Απόφαση. Η απόφαση σε μορφή pdf  Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ...

Read More »

31-05-21 Πρόσκληση εκπαιδευτικών Αβάθμιας -Ββάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλε

31-05-21 “Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022.”  ΠεριγραφήΤο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) ...

Read More »

27-05-21 Διεξαγωγή εξετάσεων κατά την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαικού έτους 2020-21

27-05-21 Διεξαγωγή εξετάσεων κατά την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαικού έτους 2020-21 το έγγραφο σε μορφή pdf  Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις

Read More »