Ανακοινώσεις

08-06-22 Αλφαβητικοί Πίνακες Α) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ  και Β) Αποκλειομένων (Αρ. Προκήρυξης 32097/Η2/22-3-2022»

08-06-22 Αλφαβητικοί Πίνακες Α) κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ  και Β) Αποκλειομένων (Αρ. Προκήρυξης 32097/Η2/22-3-2022»   Το σχετικό έγγραφο με τους πίνακες εδώ  Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις

Read More »

07-06-22 Δελτίο Τύπου  προσωρινών πινάκων/ απορριφθεισών αιτήσεων για αποσπάσεις εξωτερικού σχ. έτους 2022-2023

07-06-22 Δελτίο Τύπου  προσωρινών πινάκων/ απορριφθεισών αιτήσεων για αποσπάσεις εξωτερικού σχ. έτους 2022-2023 Το Δελτίο Τύπου  Προσωρινός κατάλογος κατάταξης εκπαιδευτικών  Κατάλογος απρριφθεισών αιτήσεων  Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις

Read More »

06-06-22 Ανακοίνωση για συμπληρωματική συνέντευξη 

06-06-22 Ανακοίνωση για συμπληρωματική συνέντευξη  Ανακοινώνεται ότι το Γ΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης καλεί για συνέντευξη στην έδρα του (2Ο Πρότυπο Λύκειο Αθηνών, Τιμολέοντος Φιλήμονος 30-32 & Έλενας Βενιζέλου, Αμπελόκηποι, Αθήνα), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της αριθμ. Φ.353.1/20/163161/Ε3/14-12-2021(Β΄5833) Υπουργικής Απόφασης, τον κ. Αναστασόπουλο Μαρίνο, υποψήφιο Διευθυντή Εκπαίδευσης για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, την ...

Read More »

03-06-22 Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. – ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το 2022-2023

03-06-22 Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. – ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το 2022-2023 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η έκδοση εγκυκλίου για την υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. – ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το 2022-2023. Οι αιτήσεις απόσπασης σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. – ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο ...

Read More »

31-05-22 Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό

31-05-22 Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023 Το έγγραφο σε μορφή pdf  Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις

Read More »

01-06-22  «Προγραμματισμός μαθήματος κολύμβησης σχολικού έτους 2022-2023».

01-06-22  «Προγραμματισμός μαθήματος κολύμβησης σχολικού έτους 2022-2023» το έγγραφο σε μορφή pdf  Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις

Read More »

27-05-22 Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024

27-05-22 Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με διετή θητεία σε Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024 Tο έγγραφο σε μορφή pdf  Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις

Read More »

27-05-22 Συμπληρωματική συνέντευξη 

27-05-22 Συμπληρωματική συνέντευξη  Ανακοινώνεται ότι το Α΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης καλεί για συνέντευξη στην έδρα του (Κεντρικό Κτίριο Υ.ΠΑΙ.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι, Αττική), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της αριθμ. Φ.353.1/20/163161/Ε3/14-12-2021(Β΄5833) Υπουργικής Απόφασης, τον κ. ΒΟΓΓΕΛΗ ΜΙΧΑΗΛ, υποψήφιο Διευθυντή Εκπαίδευσης για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 και ...

Read More »

24-05-22 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έργων «eTwinning» για Εθνική Ετικέτα Ποιότητας κατά το σχολικό έτος 2021-2022

24-05-22 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έργων «eTwinning» για Εθνική Ετικέτα Ποιότητας κατά το σχολικό έτος 2021-2022 Το έγγραφο σε μορφή pdf  Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις

Read More »

23-05-22 Αποδέσμευση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για απόσπαση- μετάθεση μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Α’ Κύκλος Κινητικότητας 2022)

23-05-22 Αποδέσμευση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για απόσπαση  και μετάθεση μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Α’ Κύκλος Κινητικότητας 2022 Το έγγραφο που αφορά στις αποσπάσεις σε μορφή pdf Το έγγραφο που αφορά στις μετατάξεις σε μορφή pdf  Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις

Read More »