Υποτροφίες

30.06.2022- Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ι.Κ.Υ.

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 31420/29.6.2022 Ανακοίνωσης των Οριστικών Πινάκων Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων και Αποκλειομένων υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ι.Κ.Υ., αναρτάται το πρόγραμμα των επικείμενων διαδικτυακών συνεντεύξεων των προς Αξιολόγηση υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6352/24-03-2022 (ΑΔΑ: 9Π1Υ46ΜΤΛΗ-4ΓΖ) «Προκήρυξης πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2158/1993 (Α’ 109) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος ...

Read More »

29.06.2022-Οριστικοί Πίνακες Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων και Αποκλειομένων υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ι.Κ.Υ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην 24η/28.6.2022 Έκτακτη Συνεδρία του, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 6352/24.03.2022 (ΑΔΑ: 9Π1Υ46ΜΤΛΗ-4ΓΖ) «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2158/1993 (Α’ 109) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει», κατήρτισε τους Οριστικούς Πίνακες Μοριοδότησης/Κατάταξης των προς Αξιολόγηση υποψηφίων και των Αποκλειομένων υποψηφίων, κατόπιν εξέτασης των υποβληθεισών ...

Read More »

Εκδήλωση 35 χρόνια Erasmus

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σε συνεργασία με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ, διοργάνωσαν εκδήλωση για τα 35 χρόνια Erasmus. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 στο Ζάππειο Μέγαρο παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεματολογία της εκδήλωσης Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 35 χρόνων ...

Read More »

Παράταση υποβολής αιτήσεων | TCA SEMINAR “Small Scale Partnerships” 07-11.11.2022, Copenhagen, Denmark

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε την Παρασκευή 17.06.2022 στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αιτήσεων για το Διεθνικό Σεμινάριο (TCA)  Small Scalle Partnerships,  το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη, Δανία, το διάστημα 07-11/11/2022, δόθηκε παράταση στη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Πέμπτη 23.06.2022 και ώρα 24:00 τα μεσάνυχτα. Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – ...

Read More »

17.06.2022 |Ανάρτηση Πινάκων στο πλαίσιο της 6352/24.03.2022 Προκήρυξης για την κάλυψη θέσης Γενικού Διευθυντή

Θέμα: Ανάρτηση Πινάκων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6352/24-03-2022 (ΑΔΑ: 9Π1Υ46ΜΤΛΗ-4ΓΖ) «Προκήρυξης πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2158/1993 (Α’ 109) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει» Το Διοικητικό Συμβούλιο στην 22η/16-6-2022 Συνεδρία του, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην εν θέματι Προκήρυξη, κατήρτισε τον Πίνακα των Αποκλειομένων υποψηφίων από τη διαδικασία ...

Read More »

15-06-2022_Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης

Διακήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του κτηρίου στο οποίο στεγάζονται ο ΕΟΠΠΕΠ και το ΙΚΥ Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) -ως Αναθέτουσα Αρχή- διακηρύσσει την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης  και ασφάλειας του κτηρίου στο οποίο στεγάζονται ο ΕΟΠΠΕΠ και το ΙΚΥ, με ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016, όπως ...

Read More »

Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, 1939-2022

«Αν κοιτάξεις την τέχνη γύρω μας, πρέπει να είσαι αισιόδοξος για την Ελλάδα». Με τα λόγια της και με θλίψη, αποχαιρετούμε τη Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, τη γυναίκα που προσέφερε τη ζωή της στην υπηρεσία της τέχνης και ηγήθηκε για 30 χρόνια της Εθνικής Πινακοθήκης. Η ανάδειξη της Εθνικής Πινακοθήκης υπήρξε έργο ζωής για εκείνη. Η Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, ιστορικός τέχνης, αρχαιολόγος και ...

Read More »

10-6-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «Πρόγραμμα Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό»

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό με στόχο την υποστήριξη και διάδοση της ελληνικής Γλώσσας, του Πολιτισμού, των Γραμμάτων και Τεχνών της χώρας. Το Πρόγραμμα επιχορηγεί τη μετάβαση στο εξωτερικό των μελών ΔΕΠ που θα επιλεγούν κατόπιν υποβολής σχετικής ...

Read More »

Πρόγραμμα υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας για ανώτατες σπουδές στη ΓαλλίαΑκαδημαϊκό έτος 2021-2022H Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, υλοποιεί και χρηματοδοτεί, από κοινού με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε φοιτητές ...

Read More »

Προπαρασκευαστική εκπαίδευση στη θεματική της ένταξης και πολυμορφίας

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ διοργανώνει προπαρασκευαστική εκπαίδευση στη θεματική της ένταξης και της πολυμορφίας. Η εκπαίδευση απευθύνεται σε νεοεισερχόμενους φορείς και φορείς με λιγότερη εμπειρία, με στόχο την επιμόρφωσή τους για συμμετοχή στη Βασική Δράση 2 Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας. Πραγματοποιείται 04-06 Ιουλίου στην Αθήνα. Σε ποιον απευθύνεται Η προπαρασκευαστική εκπαίδευση απευθύνεται σε φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ...

Read More »