Υποτροφίες

O Πρόεδρος και το ΔΣ του ΙΚΥ σας εύχονται Χρόνια πολλά με υγεία και Καλή Χρονιά!

O Πρόεδρος και το ΔΣ του ΙΚΥ σας εύχονται Χρόνια πολλά με υγεία και Καλή Χρονιά! Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

Απολογισμός Διαδικτυακών Τεχνικών Ημερίδων και Ημερίδων Ενημέρωσης ΕΜΣ Erasmus+

H Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ΙΚΥ, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των δικαιούχων σχεδίων Erasmus+, πραγματοποίησε διαδικτυακά συνολικά έξι Ημερίδες (5 Τεχνικές και 1 Ενημέρωσης) κατά τους μήνες Οκτώβριος-Νοέμβριος 2020, με στόχο τη συνεχή επιχειρησιακή και συμβουλευτική υποστήριξη των δικαιούχων και την απάντηση ερωτημάτων σε συνδυασμό με την επίλυση προβλημάτων, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή της απαιτούμενης πληροφόρησης για την ορθή και ποιοτική ...

Read More »

Αποτίμηση του Αντικτύπου των Σχεδίων Κινητικότητας Erasmus+ του τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων για την περίοδο 2014-2018

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20535/17-11-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σήμερα, Δευτέρα  7-12-2020, κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.  (Συνεδρία Δ.Σ.  24η/07.12.2020) ανακοινώνεται ο  πίνακας κατάταξης, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης,  καθώς και ο πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων της υπ΄ αριθμ.  πρωτ. 20535/17-11-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  με τίτλο:  Σύναψη έως δεκατεσσάρων (14) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ...

Read More »

Αποτίμηση του Αντικτύπου Σχεδίων Κινητικότητας Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης 2014 – 2017

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

1-12-2020 – ΕΚΟ 3 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_ΓΙΑ_ΤΙΣ_ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ_ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

    Σε συνέχεια της από 27-11-2020 ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εξέτασης των 1.468 ενστάσεων και με αφορμή τις επιστολές διαμαρτυρίας και δυσαρέσκειας που μας έχουν αποσταλεί ή δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, διευκρινίζεται ότι όλες οι ενστάσεις ελέγχθηκαν λαμβάνοντας υπ’ όψιν το σύνολο των στοιχειών του φακέλου εκάστου ενιστάμενου, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, των αρχών που διέπουν τη λειτουργία της διοίκησης, τον ...

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟ 7/10/2020 ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΟΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ——   ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) —-  ΠΡΟΕΔΡΟΣ —-   Νέα Ιωνία, 27/11/2020 Α.Π.:  22175   «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκού έτους 2018-2019» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟ 7/10/2020 ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΟΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης ...

Read More »

20/11/2020 | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΚΟ 2018-2019

«Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες – ακαδημαϊκού έτους 2018-2019» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ   Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 19718/03.11.2020 ανακοίνωσης – πρόσκλησης του ΙΚΥ και λαμβάνοντας υπ’ όψιν αφενός τα πρόσφατα περιοριστικά μέτρα (COVID 19) και αφετέρου το απολύτως απαιτητικό και περιοριστικό χρονοδιάγραμμα της πράξης, ενημερώνουμε τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται ...

Read More »

Ανακοίνωση της ΕΜΣ Erasmus+ για την τήρηση μέτρων από τους συμμετέχοντες λόγω COVID-19

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ΙΚΥ, ανταποκρινόμενη στις έκτακτες υγειονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και παγκοσμίως, διατηρεί από την πρώτη στιγμή συνεχή επικοινωνία με όλους τους δικαιούχους του Προγράμματος Erasmus+ για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση, με απώτερο σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή τους εν μέσω της πανδημίας COVID-19 και τους έχει αποστείλει σχετικές οδηγίες. Η λειτουργία της είναι εναρμονισμένη με τον ...

Read More »

18/11/2020 / #ΣυνεχίζουμεErasmus – Σύντομη Επισκόπηση για το έργο EPALE

H Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της πλατφόρμας EPALE/IKY ανταποκρίθηκε άμεσα στις νέες συνθήκες που επέβαλε ο Covid-19, με τα στελέχη της να εργάζονται με τηλε-εργασία και εκ περιτροπής φυσική παρουσία.  Η Εθνική Υπηρεσία το 2020 συνεχίζει να 1.      Διασφαλίζει την ανάρτηση των ειδήσεων, άρθρων, εκπαιδευτικών πόρων και εκδηλώσεων που αφορούν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα στην  πλατφόρμα EPALE: https://epale.ec.europa.eu/el καθώς και στο facebook και twitter της EPALE: @EpaleGreece ...

Read More »