Υποτροφίες

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΙΚΥ ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή ( Προκήρυξη με αρ. 6352/24-03-2022) μετατίθεται για τις 06 Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή. Δείτε εδώ Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

14-04-2022/ Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΕΚΟ 2019-2020 – Ορθή Επανάληψη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ«Πρόγραμμα  ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (EKO) – ακαδημαϊκό έτος 2019-2020»Ανακοινώνονται οι εξής πίνακες: α) Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης, β) Προσωρινός Πίνακας Επιλεγέντων Υποψηφίων και γ) Προσωρινός Πίνακας Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές ...

Read More »

13-04-2022/ Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΕΚΟ 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ«Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (EKO) – ακαδημαϊκό έτος 2019-2020»Ανακοινώνονται οι εξής πίνακες: α) Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης, β) Προσωρινός Πίνακας Επιλεγέντων Υποψηφίων και γ) Προσωρινός Πίνακας Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς ...

Read More »

Οριστικοί πίινακες μη επιλέξιμων και επιλέξιμων αιτήσεων του προγράμματος IKYDA 2022 -Προώθηση των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας- Γερμανίας

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

30-3-2022/ Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 3093/14-3-2022 Πρόσκλησης του ΙΚΥ. Από κάτω θα μπει το κείμενο που στέλνουμε χωρίς επανάληψη του τίτλου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3093/14-3-2022  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΚΥ Ενημερώνουμε τους υποψηφίους αιτούντες ότι, λόγω ανακύψαντος τεχνικού προβλήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας του ΙΚΥ,  της με αρ. πρωτ. 3093/14-3-2022  Πρόσκλησης του ΙΚΥ που εκδόθηκε στο πλαίσιο της πράξης: «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας -Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες ...

Read More »

Προκήρυξη Προγράμματος Χορήγησης μιας (1) Μεταδιδακτορικής Υποτροφίας στο εξωτερικό με επιλογή στον τομέα της κλινικής έρευνας από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης» ακαδ. έτους 2022-2023.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει μια (1) υποτροφία με επιλογή, σε αριστεύσαντες πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό, με έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης» ως ακολούθως:    Επίπεδο                                     Θέσεις         ...

Read More »

29-3-2022/ Προκήρυξη Υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης» ακαδ. έτους 2022-2023

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει μια (1) υποτροφία με επιλογή, σε αριστεύσαντες πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό, με έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης» ως ακολούθως: Επίπεδο                                Θέσεις     Έναρξη σπουδών/έρευνας     Διάρκεια υποτροφίαςΜεταδιδακτορική Έρευνα    Μία ...

Read More »

Διοργάνωση ημερίδας EPALE

Η Εθνική Μονάδα Υποστήριξης ΙΚΥ για την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης ενηλίκων EPALE διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης. Θέμα της ημερίδας είναι «Η πλατφόρμα EPALE ως εργαλείο ενημέρωσης και προβολής των ελληνικών φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Η ημερίδα διοργανώνεται την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022, 10:00-13:00.Απευθύνεται σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όπως Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Κέντρα ...

Read More »

24-3-2022| Ανακοινοποίηση στο ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσης Γενικού Διευθυντή του ΙΚΥ

Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του  Γενικού Διευθυντή στο Ι.Κ.Υ. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) εξέδωσε την αρ. 6352/24-03-2022 Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του  Γενικού Διευθυντή στο Ι.Κ.Υ. και  προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις προϋποθέσεις να υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση του Γενικού Διευθυντή.Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Απριλίου 2022.Για να διαβάσετε ...

Read More »