Υποτροφίες

15-7-2019/ Μία θέση Μεταδιδακτορικής Υποτροφίας στο ΕΠΙΦ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του μεταδιδακτορικού προγράμματος «Max Weber Programme (MWP)» από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) προκηρύσσει μια (1) θέση υποτροφίας, διάρκειας δώδεκα διαδοχικών μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, με τίτλο «Hellenic Ministry of Education, Research and Religious Affairs – Max Weber Scholarships», για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.Η υποτροφία απευθύνεται σε Έλληνες ...

Read More »

11-7-2019/ Πίνακας επιλεγέντων κληροδoτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»

Ανακοινώθηκε ο πίνακας με τα ονόματα των επιλεγέντων υποψηφίων του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση» για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master) στο εξωτερικό. O πίνακας περιλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του φακέλου υποψηφιότητας, το συνολικό αριθμό μορίων και τα στοιχεία του μεταπτυχιακού προγράμματος, μόνον για τους υποψηφίους που επελέγησαν. Όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι θα λάβουν ηλεκτρονική επιστολή με ...

Read More »

Τελετή Απονομής Ευρωπαϊκού Σήματος Γλωσσών 2017

Σε συνέχεια της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για τη Δράση «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2017» και της αξιολόγησης των υποβληθέντων προγραμμάτων διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών, η Εθνική Μονάδα Erasmus+ απονέμει το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2017 στους κάτωθι φορείς, οι οποίοι παρατίθενται με φθίνουσα σειρά κατάταξης βάσει βαθμολόγησης: 1.       Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το πρόγραμμα με τίτλο «Άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση ...

Read More »

9-7-2019/ 1ος Πίνακας Απορριφθέντων εν δυνάμει ωφελούμενων-ΕΚΟ 2

Ανακοινώνεται ο 1ος Πίνακας Απορριφθέντων εν δυνάμει ωφελούμενων, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος», λόγω του ότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της οικείας Πρόσκλησης αναφορικά με την κατάθεση των ενδιάμεσων και τελικών παραδοτέων.                                                                                             ...

Read More »

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΚΥ 2018

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

4-7-2019/ Ανακοίνωση προθεσμίας έναρξης υποτροφίας επιλεγέντων υποψηφίων, οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στις οδηγίες έναρξης της υποτροφίας/ΕΚΟ Β’κύκλος

Σε εφαρμογή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ (Συνεδρία 24η/2-7-2019), ενημερώνουμε τους 198 επιλεγέντες υποψήφιους του Προγράμματος ΕΚΟ (Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων) Β’ κύκλου, οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν σε μήνυμα της Υπηρεσίας («οδηγίες έναρξης της υποτροφίας»), που απεστάλη στο e-mail που αναφέρεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαδικασία έναρξης της υποτροφίας (υποβολή τραπεζικού ...

Read More »

Διεθνική Δραστηριότητα Συνεργασίας με θέμα «Κοινωνική Ένταξη με ενσωμάτωση αποτελεσμάτων από το πιλοτικό πρόγραμμα Θετικά Πρότυπα» στο Ναύπλιο

  Διεθνική Δραστηριότητα Συνεργασίας με θέμα “Social Inclusion Revisited: Role Modeling in Education” («Κοινωνική Ένταξη με ενσωμάτωση αποτελεσμάτων από το πιλοτικό πρόγραμμα Θετικά Πρότυπα») διοργάνωσε στις 9-12 Ιουνίου 2019 στο Ναύπλιο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), η Ελληνική Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης. Στόχος της Διεθνικής Δραστηριότητας (Transnational Cooperation Activities- TCA) ...

Read More »

5-7-2019/ Απαντήσεις Πρόεδρου σε επιστολές διαμαρτυρίας υποτρόφων ΕΚΟ-Β’ κύκλος

5-7-2019 Επειδή το τελευταίο διάστημα φτάνουν προς τον Πρόεδρο του ΙΚΥ επιστολές διαμαρτυρίας σχετικά με τις πληρωμές των ΕΚΟ και δεδομένου ότι ο Πρόεδρος δεν έχει μάθει στην πορεία του να αφήνει αναπάντητα ερωτήματα, παρατίθενται ενδεικτικά κάποιες από αυτές καθώς και οι απαντήσεις του Προέδρου ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1:Εχω στειλει τα χαρτια μου απο τις 26 Μαρτιου, ειμαι απο τους αρχικούς δικαιούχους ...

Read More »

4-7-2019/ Πίνακας επιλεξιμότητας αιτήσεων «Φ. Σαριγιάννη»

Αναρτήθηκε ο πίνακας επιλεξιμότητας του υποψηφίου που υπέβαλε αίτηση χορήγησης υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανή Σαριγιάννη» για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.Ειδικότερα, ο πίνακας περιλαμβάνει τον υποψήφιο που πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και δικαιούται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό                                                                    ...

Read More »

3-7-2019/ Πίνακας επιλεγέντων κληροδότημα «Λ. Νικολαΐδης

Ανακοίνωση «Πίνακα επιλεγέντων» από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λ. Νικολαΐδης» Ανακοινώθηκε ο πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων υποτρόφων του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης» για πραγματοποίηση κλινικής έρευνας στο εξωτερικό ακαδ. έτους 2019-2020.                                                                                                   ...

Read More »