Υποτροφίες

27-01-2021 Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20535/17-11-2020 Πρόσκληση εκδήλωσηςενδιαφέροντος, με τίτλο: Σύναψη έως δεκατεσσάρων (14) συμβάσεων μίσθωσηςέργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της πράξης«Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείςκοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020» του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών ...

Read More »

Διαδικτυακή ημερίδα : «Ενδυναμώνοντας τις γέφυρες ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια και τον Ελληνισμό της Διασποράς»

Διαδικτυακή ημερίδα : «Ενδυναμώνοντας τις γέφυρες ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια και τον Ελληνισμό της Διασποράς» Η ΓΓ Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού και η ΓΓ Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης και την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 διοργανώνουν στις 24 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14.30 διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο ...

Read More »

Απολογισμος ΙΚΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2020

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

Απολογισμός ΙΚΥ 2019

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

  Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020. Η ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και από την 1η Ιανουαρίου 2021 το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τη συμφωνία αποχώρησης, είναι πλέον επισήμως Τρίτη Χώρα για την ΕΕ και συνεπώς δεν συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.Περισσότερες πληροφορίες ...

Read More »

Ανακοίνωση για Βραβεία Αριστείας Αποφοίτων ΑΕΙ, ακαδ. έτους 2019-2020

Ανακοίνωση     Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σε εφαρμογή της ΚΥΑ 174955/Ζ1 (Κανονισμός) και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του, ανακοινώνει πρόγραμμα χορήγησης ετήσιου «Βραβείου Αριστείας» στους πρωτεύσαντες πτυχιούχους των Τμημάτων των ΑΕΙ της χώρας, με έναρξη εφαρμογής το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Ο πίνακας των δικαιούχων θα καταρτιστεί βάσει των στοιχείων που θα αποστείλουν οι γραμματείες όλων των Τμημάτων των ...

Read More »

07-01-2021-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20535/17-11-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση Σήμερα, Πέμπτη, 07.01.2021, κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. (Συνεδρία Δ.Σ. 1η/07.01.2021) ανακοινώνεται ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης καθώς και ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων  της υπ’ αριθμ. πρωτ.:20535/17-11-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: Σύναψη έως δεκατεσσάρων (14) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής ...

Read More »

31-12-2020-Ανακοίνωση για Βραβεία Αριστείας Αποφοίτων ΑΕΙ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια σημερινής έκτακτης συνεδρίασής του (συν.29η/31-12-2020), μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση, βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να διαπιστώσει ότι η εκδοθείσα ΚΥΑ για χορήγηση βραβείου Αριστείας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν καλύπτει τους αποφοίτους του ημερολογιακού έτους 2019 όπως ακριβώς ζητήθηκαν από τα τμήματα να μας γνωστοποιήσουν με την από 17/11/2020 ...

Read More »

30/12/2020 | Προπτυχιακές Υποτροφίες ΙΚΥ από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη», ακαδ. έτος 2018/19.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδ. έτους 2018-2019) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι έχοντες οικονομική αδυναμία, επιμελείς και ει δυνατόν άριστοι φοιτητές Α.Ε.Ι της χώρας (συμμετοχή στις πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2018 ), καταγόμενοι από την Κομοτηνή ή την Περιφερειακή Ενότητα ...

Read More »