Υποτροφίες

10.08.2022/Τελικός Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας/μοριοδότησης των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ι.Κ.Υ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην 33η/04.08.2022 Συνεδρία του κατήρτισε τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας/μοριοδότησης των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ι.Κ.Υ., στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6352/24.03.2022 (ΑΔΑ: 9Π1Υ46ΜΤΛΗ-4ΓΖ) «Προκήρυξης πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2158/1993 (Α’ 109) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει». Συνημμένα ...

Read More »

Τέως Υπότροφοι γράφουν για το Ι.Κ.Υ. στην Καθημερινή

Η στήλη «Γράμματα αναγνωστών» της εφημερίδας «Καθημερινή» φιλοξενεί γράμματα τέως υποτρόφων του ΙΚΥ. Τα σχετικά άρθρα επισυνάπτονται στα συνημμένα αρχεία. Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

Τηλεοπτικό σποτ προβολής του έργου του ΙΚΥ

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό σποτ προβολής του έργου του ΙΚΥ Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πρόγραμμα Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   Πρόγραμμα Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2022     Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. (Συνεδρία 31η/21.7.2022), σε συνέχεια του ελέγχου της επιλεξιμότητας και της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης για το «Πρόγραμμα υποτροφιών Ι.Κ.Υ ...

Read More »

Αποτελέσματα Erasmus+ 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΉΣΕΩΝ Erasmus+ Δείτε στους παρακάτω πίνακες τα αποτελέσματα που αφορούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις, καθώς και τις απορριφθείσες/μη επιλέξιμες αιτήσεις για τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων το 2022. Όλοι οι φορείς θα ενημερωθούν τόσο ηλεκτρονικά όσο και με ταχυδρομική επιστολή για τα αποτελέσματα.   ...

Read More »

Αποτελέσματα πρόσκλησης Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

Δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της πρόσκλησης Erasmus+ 2022 για την πρωτοβουλία Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Από τις 52 αιτήσεις επιλέχθηκαν 16 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που είχαν χρηματοδοτηθεί με την πρόσκληση του 2020 και 4 καινούργια, με τη συμμετοχή 175 ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ανάμεσα σε αυτά είναι και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 44 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια σε δράση Μετά τα αποτελέσματα της πρόσκλησης 2022 λειτουργούν 44 συνέργειες ...

Read More »

ΠΡΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ -ΕΥΔΑΠ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

    ΠΡΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ -ΕΥΔΑΠ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η προ-ανακοίνωση πραγματοποιείται για την έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων διδακτόρων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολής αίτησης στο πλαίσιο του νέου προγράμματος υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ ακαδημαϊκού έτους 2022-23. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το ΙΚΥ και χρηματοδοτείται από την ΕΥΔΑΠ. Η πλήρης  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης ...

Read More »

TCA SEMINAR “Rural Inclusion in Erasmus+”

TCA SEMINAR “Rural Inclusion in Erasmus+” 01 – 03.11.2022, Akureyri, Iceland   Διοργάνωση Εθνική Μονάδα της Ισλανδίας (IS01 – Landskrifstofa Erasmus+) Σε ποιον απευθύνεται Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, Διευθυντές, δήμους και άλλους οργανισμούς στο σχολικό τομέα, οι οποίοι είναι νεοεισερχόμενοι στο Πρόγραμμα Erasmus+. Ποιον Τομέα και ποια δράση του προγράμματος Erasmus+ αφορά: Αφορά τον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, Δράση ...

Read More »

22-7-2022/Ανακοίνωση πινάκων επιλεξιμότητας κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργης» ακαδ. έτους 2022-2023

                                                                                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ                                                                                                           Πρόγραμμα Υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος                                                                                                                       «Νικ. Δ. Χρυσοβέργης» ακαδ. έτος 2022-2023 Ανακοινώνονται οι εξής πίνακες επιλεξιμότητας: α) Πίνακας  επιλέξιμων υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και θα συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής και β) Πίνακας μη επιλέξιμων υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης στο πλαίσιο του ...

Read More »

22-07-2022/Ανακοίνωση οριστικού πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων προγράμματος υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας ακαδ. έτους 2022-2023

                                                                                                     Ανακοίνωση οριστικού πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, σε συνέχεια της από 15-07-2022 δημοσίευσης τού προσωρινού πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επίπεδου Master 2 στην Γαλλία, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ:ΩΖΕ546ΜΤΛΗ-Σ5Β), ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων   (δείτε εδώ).                                                                      Ο Πρόεδρος του ΔΣ ...

Read More »