Υποτροφίες

YΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ανακοινώνεται ότι η Ελβετική Συνομοσπονδία προσφέρει υποτροφίες μέσω τηςΟμοσπονδιακής Επιτροπής Υποτροφιών για Ξένους Φοιτητές (FCS) για τοακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε ερευνητές από όλατα επιστημονικά πεδία που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στηνΕλβετία και αφορούν ερευνητικά προγράμματα ενός έτους σε επίπεδοδιδακτορικών ή μετα-διδακτορικών σπουδών, καθώς και διδακτορικά προγράμματα.Επίσης προσφέρονται υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς τωνΤεχνών. Οι ...

Read More »

22-7-2021 / Ανακοίνωση οριστικού πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων του Προγράμματος Ελληνογαλλικής Συνεργασίας ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου MASTER 2 στη Γαλλία – Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας» για ανώτατες σπουδές στην Γαλλία επιπέδου Μ2 σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΚΥΑ 52024/Ζ1/12-5-2021 ΑΔΑ: 9ΩΝ546ΜΤΛΗ-130), αποφασίζει την ανάρτηση του οριστικού πίνακα Επιλεγέντων ...

Read More »

20-07-2021 / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. με ονομασία«Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs – Max Weber Scholarships» Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 18 Οκτωβρίου 2021 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες νέους μεταδιδάκτορες ερευνητές, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας (European University Institute) με ονομασία «Max Weber Postdoctoral Programme», για την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής ...

Read More »

Εκδηλώσεις_ Τεχνική ημερίδα_τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης_13 Ιουλίου 2021

Την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τεχνική ημερίδα διαχείρισης  με θέμα την υποβολή Τελικών Εκθέσεων σχεδίων σχολικών συμπράξεων (ΚΑ229) για εταιρικά και συντονιστικά σχολεία, για τα έτη 2018, 2019 & 2020. Συνολικά 250 εκπρόσωποι εγκεκριμένων σχεδίων παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις των στελεχών της Εθνικής Μονάδας σχετικά με την υποβολή της τελικής έκθεσης του σχεδίου τους με όρους ποιότητας και στη ...

Read More »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Α.Π.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει ότι, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΠ-1934/09-04-2021, προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 1485/06-07-2021 (τεύχος τρίτο), (ΑΔΑ: 62ΡΓ46ΨΖΣΘ-0Ν6), προκηρύσσεται μία (1) θέση Δ.Ε.Π. ως εξής: ΣΧΟΛΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα «Επίκουρου Καθηγητή» με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική» (με κωδικό ΑΠΕΛΛΑ: APP22595)        ...

Read More »

Υποτροφίες της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (ΜΕΧΤ)

Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας χορηγεί κάθε χρόνο τις υποτροφίες Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ) σε Έλληνες υπηκόους. Από το 2022 προσφέρεται νέο πρόγραμμα υποτροφιών για Specialized Training College Students. Σχετικά με τη γνώση της ιαπωνικής γλώσσας, δεν προαπαιτείται κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο κατά την υποβολή της αίτησης, όμως οι υποψήφιοι όλων των προγραμμάτων θα πρέπει να έχουν ενδιαφέρον και διάθεση για την εκμάθηση της ...

Read More »

8-7-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σήμερα, Πέμπτη 08 Ιουλίου 2021, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας η υπ’ αριθμ. 7111/06-07-2021 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υποβολή Πρoτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+»Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης, για όποιον από τους ενδιαφερόμενους πληροί τις προϋποθέσεις, είναι η 23η Ιουλίου 2021. Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών ...

Read More »

6-7-21 Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων του Προγράμματος Ελληνογαλλικής Συνεργασίας ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου MASTER 2 στη Γαλλία- Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντωνΤο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επιλεξίμων αιτήσεων που υπεβλήθησαν, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας» για ανώτατες σπουδές στην Γαλλία επιπέδου Μ2, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ: 9ΩΝ546ΜΤΛΗ-130), αποφασίζει την ανάρτηση του ...

Read More »

01.07.2021/ Συνάντηση του Προέδρου του Δ.Σ του Ι.Κ.Υ με εκπροσώπους της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα

Την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. κ. Μιχαήλ Κουτσιλιέρη, καθηγητή της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, με τον Σύμβουλο-Αναπληρωτή Επικεφαλής της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, κ. Taku ARAMAKI και την κ. Keiko SATO, Υπεύθυνη Υποτροφιών του Μορφωτικού Τμήματος της Πρεσβείας. Οι εκπρόσωποι της πρεσβείας της Ιαπωνίας παρουσίασαν τα Προγράμματα Υποτροφιών που υποστηρίζει η Ιαπωνική ...

Read More »

01-07-2021/ Ανακοίνωση 2oυ Πίνακα Απορριφθέντων εν δυνάμει ωφελούμενων ΙΚΥ/ΕΚΟ ακαδ. έτος 2018-2019.

Ανακοίνωση 2ου πίνακα Απορριφθέντων εν δυνάμει ωφελούμενων ΙΚΥ/ΕΚΟ ακαδ.έτος 2018-19 Ανακοινώνεται ο 2ος Πίνακας Απορριφθέντων εν δυνάμει ωφελούμενων (Απόφαση Δ.Σ. Συνεδρία 20η/24.06.2021), στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2018-19», κωδικός ΟΠΣ 5045954, σύμφωνα με την αιτιολογία απόρριψης που αναγράφεται σε αυτόν.                                                                                                                                                     Ο ...

Read More »