Υποτροφίες

9-7-2019/ 1ος Πίνακας Απορριφθέντων εν δυνάμει ωφελούμενων-ΕΚΟ 2

Ανακοινώνεται ο 1ος Πίνακας Απορριφθέντων εν δυνάμει ωφελούμενων, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος», λόγω του ότι δεν πληρούν την προϋπόθεση της οικείας Πρόσκλησης αναφορικά με την κατάθεση των ενδιάμεσων και τελικών παραδοτέων.                                                                                             ...

Read More »

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΚΥ 2018

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

4-7-2019/ Ανακοίνωση προθεσμίας έναρξης υποτροφίας επιλεγέντων υποψηφίων, οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στις οδηγίες έναρξης της υποτροφίας/ΕΚΟ Β’κύκλος

Σε εφαρμογή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ (Συνεδρία 24η/2-7-2019), ενημερώνουμε τους 198 επιλεγέντες υποψήφιους του Προγράμματος ΕΚΟ (Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων) Β’ κύκλου, οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν σε μήνυμα της Υπηρεσίας («οδηγίες έναρξης της υποτροφίας»), που απεστάλη στο e-mail που αναφέρεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαδικασία έναρξης της υποτροφίας (υποβολή τραπεζικού ...

Read More »

Διεθνική Δραστηριότητα Συνεργασίας με θέμα «Κοινωνική Ένταξη με ενσωμάτωση αποτελεσμάτων από το πιλοτικό πρόγραμμα Θετικά Πρότυπα» στο Ναύπλιο

  Διεθνική Δραστηριότητα Συνεργασίας με θέμα “Social Inclusion Revisited: Role Modeling in Education” («Κοινωνική Ένταξη με ενσωμάτωση αποτελεσμάτων από το πιλοτικό πρόγραμμα Θετικά Πρότυπα») διοργάνωσε στις 9-12 Ιουνίου 2019 στο Ναύπλιο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), η Ελληνική Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης. Στόχος της Διεθνικής Δραστηριότητας (Transnational Cooperation Activities- TCA) ...

Read More »

5-7-2019/ Απαντήσεις Πρόεδρου σε επιστολές διαμαρτυρίας υποτρόφων ΕΚΟ-Β’ κύκλος

5-7-2019 Επειδή το τελευταίο διάστημα φτάνουν προς τον Πρόεδρο του ΙΚΥ επιστολές διαμαρτυρίας σχετικά με τις πληρωμές των ΕΚΟ και δεδομένου ότι ο Πρόεδρος δεν έχει μάθει στην πορεία του να αφήνει αναπάντητα ερωτήματα, παρατίθενται ενδεικτικά κάποιες από αυτές καθώς και οι απαντήσεις του Προέδρου ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1:Εχω στειλει τα χαρτια μου απο τις 26 Μαρτιου, ειμαι απο τους αρχικούς δικαιούχους ...

Read More »

4-7-2019/ Πίνακας επιλεξιμότητας αιτήσεων «Φ. Σαριγιάννη»

Αναρτήθηκε ο πίνακας επιλεξιμότητας του υποψηφίου που υπέβαλε αίτηση χορήγησης υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανή Σαριγιάννη» για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.Ειδικότερα, ο πίνακας περιλαμβάνει τον υποψήφιο που πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και δικαιούται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό                                                                    ...

Read More »

3-7-2019/ Πίνακας επιλεγέντων κληροδότημα «Λ. Νικολαΐδης

Ανακοίνωση «Πίνακα επιλεγέντων» από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λ. Νικολαΐδης» Ανακοινώθηκε ο πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων υποτρόφων του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης» για πραγματοποίηση κλινικής έρευνας στο εξωτερικό ακαδ. έτους 2019-2020.                                                                                                   ...

Read More »

Ελληνική Γλώσσα

  Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) προκηρύσσει θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) προς παρακολούθηση προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας προχωρημένου επιπέδου.Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και η κατάκτησή της σε ανώτατο επίπεδο  μέσω εντατικών μαθημάτων και σεμιναρίων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψηφίους με επίπεδο γνώσης ελληνικής γλώσσας Β1 και άνω. ΝΕΟ ...

Read More »

28-6-2019/Ανακοίνωση Συμπληρωματικών Πινάκων Επιλεγέντων και Μη Επιλέξιμων αιτήσεων κατόπιν εξέτασης ενστάσεων/ΕΚΟ Β΄ κύκλος

Στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες – Β’ κύκλος», ανακοινώνονται:  α) 2ος Συμπληρωματικός Πίνακας Επιλεγέντων Υποψηφίων και  β) Β’ Πίνακας Απορριφθεισών Ενστάσεων Ενημερώνουμε τους υποψήφιους οι οποίοι έχουν υποβάλει ένσταση και δεν περιλαμβάνονται στους ανωτέρω Πίνακες ότι το προσεχές διάστημα θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με νέους πίνακες μόλις ολοκληρωθεί ...

Read More »

25/6/2019 – Απολογισμός Έργου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. ακαδημαϊκού έτους 2018-2019: Κοινωνική Συνεισφορά με Ευθύνη και Ευαισθησία

 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κυριάκος Αθανασίου, τα Μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη του ΙΚΥ παρουσιάζουν την Τρίτη 25 Ιουνίου από τις 10:30 έως τις 12:00 τον απολογισμό έργου του ΙΚΥ του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 σε δημόσια ζωντανή μετάδοση μέσω της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ.  Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη ζωντανή μετάδοση μέσω της Υπηρεσίας ...

Read More »