Υποτροφίες

07-01-2021-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20535/17-11-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση Σήμερα, Πέμπτη, 07.01.2021, κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. (Συνεδρία Δ.Σ. 1η/07.01.2021) ανακοινώνεται ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης καθώς και ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων  της υπ’ αριθμ. πρωτ.:20535/17-11-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο: Σύναψη έως δεκατεσσάρων (14) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής ...

Read More »

31-12-2020-Ανακοίνωση για Βραβεία Αριστείας Αποφοίτων ΑΕΙ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια σημερινής έκτακτης συνεδρίασής του (συν.29η/31-12-2020), μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση, βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να διαπιστώσει ότι η εκδοθείσα ΚΥΑ για χορήγηση βραβείου Αριστείας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν καλύπτει τους αποφοίτους του ημερολογιακού έτους 2019 όπως ακριβώς ζητήθηκαν από τα τμήματα να μας γνωστοποιήσουν με την από 17/11/2020 ...

Read More »

30/12/2020 | Προπτυχιακές Υποτροφίες ΙΚΥ από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη», ακαδ. έτος 2018/19.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδ. έτους 2018-2019) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι έχοντες οικονομική αδυναμία, επιμελείς και ει δυνατόν άριστοι φοιτητές Α.Ε.Ι της χώρας (συμμετοχή στις πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2018 ), καταγόμενοι από την Κομοτηνή ή την Περιφερειακή Ενότητα ...

Read More »

O Πρόεδρος και το ΔΣ του ΙΚΥ σας εύχονται Χρόνια πολλά με υγεία και Καλή Χρονιά!

O Πρόεδρος και το ΔΣ του ΙΚΥ σας εύχονται Χρόνια πολλά με υγεία και Καλή Χρονιά! Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

Απολογισμός Διαδικτυακών Τεχνικών Ημερίδων και Ημερίδων Ενημέρωσης ΕΜΣ Erasmus+

H Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ΙΚΥ, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των δικαιούχων σχεδίων Erasmus+, πραγματοποίησε διαδικτυακά συνολικά έξι Ημερίδες (5 Τεχνικές και 1 Ενημέρωσης) κατά τους μήνες Οκτώβριος-Νοέμβριος 2020, με στόχο τη συνεχή επιχειρησιακή και συμβουλευτική υποστήριξη των δικαιούχων και την απάντηση ερωτημάτων σε συνδυασμό με την επίλυση προβλημάτων, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή της απαιτούμενης πληροφόρησης για την ορθή και ποιοτική ...

Read More »

Αποτίμηση του Αντικτύπου των Σχεδίων Κινητικότητας Erasmus+ του τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων για την περίοδο 2014-2018

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20535/17-11-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σήμερα, Δευτέρα  7-12-2020, κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.  (Συνεδρία Δ.Σ.  24η/07.12.2020) ανακοινώνεται ο  πίνακας κατάταξης, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης,  καθώς και ο πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων της υπ΄ αριθμ.  πρωτ. 20535/17-11-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  με τίτλο:  Σύναψη έως δεκατεσσάρων (14) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ...

Read More »

Αποτίμηση του Αντικτύπου Σχεδίων Κινητικότητας Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης 2014 – 2017

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

1-12-2020 – ΕΚΟ 3 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_ΓΙΑ_ΤΙΣ_ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ_ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

    Σε συνέχεια της από 27-11-2020 ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εξέτασης των 1.468 ενστάσεων και με αφορμή τις επιστολές διαμαρτυρίας και δυσαρέσκειας που μας έχουν αποσταλεί ή δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, διευκρινίζεται ότι όλες οι ενστάσεις ελέγχθηκαν λαμβάνοντας υπ’ όψιν το σύνολο των στοιχειών του φακέλου εκάστου ενιστάμενου, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, των αρχών που διέπουν τη λειτουργία της διοίκησης, τον ...

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟ 7/10/2020 ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΟΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ——   ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) —-  ΠΡΟΕΔΡΟΣ —-   Νέα Ιωνία, 27/11/2020 Α.Π.:  22175   «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκού έτους 2018-2019» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟ 7/10/2020 ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΟΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης ...

Read More »