Υποτροφίες

Ανακοίνωση

Συνιστάται στο κοινό του ΙΚΥ (δικαιούχους, υποτρόφους, υπευθύνους σχεδίων, συνεργάτες) προς ανάσχεση της διασποράς του κορωνοϊού να αποφεύγει τη δια ζώσης επικοινωνία με την Υπηρεσία και η εξυπηρέτηση του να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού και φυσικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου. Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τη Βασική Δράση 1 για τον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τις Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες για όλους τους Τομείς

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

Διευκρίνηση για την προκήρυξη «Θεοδωρίδειου κληροδοτήματος εκπαιδευτικών», ακαδ. έτους 2020-21 για τους Υποψηφίους προς το ΗΒ.

Με την επικύρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit) τίθεται σε ισχύ από 01/02/2020. Η μεταβατική περίοδος θα λήξει στις 31/12/2020.Η συμφωνία αποχώρησης προβλέπει τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στα τρέχοντα ευρωπαϊκά προγράμματα 2014-2020, συμπεριλαμβανομένου του Erasmus+, μέχρι το κλείσιμο των Προγραμμάτων, πράγμα που σημαίνει ότι ...

Read More »

Ενημέρωση για τη διαχείριση από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού των θεμάτων που ανακύπτουν στο πρόγραμμα Erasmus+ λόγω του κορονοϊού

Σε συνέχεια α) ανακοίνωσης του Υπουργείου Υγείας με την οποία αναστέλλονται όλες οι εκπαιδευτικές εκδρομές προς το εξωτερικό λόγω του κορονoϊού και β) ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλούνται οι δικαιούχοι φορείς του προγράμματος Erasmus+  να λάβoυν υπόψιν τα κάτωθι: αρμόδιες για την έγκριση των μετακινήσεων των σχολικών μονάδων είναι οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και όχι η Εθνική ...

Read More »

Αποτίμηση της επίδρασης των Σχολικών Συμπράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια βίου Μάθηση/ Comenius (2007-2013)

Η παρουσίαση της μελέτης έγινε στη Θεσσαλονίκη 1/6/2018 στο πλαίσιο της ημερίδας «Η επιμόρφωση στην τάξη: το σχολείο μαθαίνει και αλλάζει». Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), έχοντας αξιολογηθεί αρμοδίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και υλοποιεί σχέδια του προγράμματος ERASMUS+ (Δράση 1) για την Ανώτατη Εκπαίδευση, που αφορούν τόσο στην κλασική κινητικότητα όσο και στη διεθνή κινητικότητα για την ανταλλαγή διδασκόντων και την επιμόρφωση του προσωπικού της.Στο πλαίσιο αυτό, η ΣΝΔ συμμετέχει σε δράσεις δικτύωσης με άλλα ...

Read More »

Συμμετοχή της ΕΜΣ στο 6 Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning στη Θεσσαλονίκη

Στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning θα συμμετάσχει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΚΥ/Erasmus+ με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», στις 6-8 Μαρτίου 2020 στη Θεσσαλονίκη. Το συνέδριο απευθύνεται στους/στις Εκπαιδευτικούς όλων των γνωστικών αντικειμένων της Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής, ...

Read More »

13-2-2020 / Μία προπτυχιακή «Υποτροφία Αλέξανδρος Χατζόπουλος», ακαδ. έτος 2018/19

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση μίας (1) προπτυχιακής υποτροφίας στην Ελλάδα, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Υποτροφία Αλέξανδρου Χατζόπουλου». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν σε ελληνικά ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), οι οποίοι α) παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία και β) προέρχονται κατά προτίμηση από γονείς ή παππούδες, από τους οποίους ...

Read More »