Υποτροφίες

Χαιρετισμός Προέδρου

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών παρέχει πολύτιμη ηθική και οικονομική ενίσχυση σε νέους ανθρώπους συμβάλλοντας καθοριστικά στην προαγωγή των επιστημών, των τεχνών και του πολιτισμού στη χώρα μας. Ετησίως σχεδιάζει και υλοποιεί δεκάδες προγράμματα υποτροφιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε σύμπραξη με σημαντικούς ελληνικούς φορείς και διεθνή προγράμματα, ενώ έχοντας επιλεγεί (1987) ως Εθνική Μονάδα διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τα ...

Read More »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 17-11-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) καλεί τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της συνημμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α.Π.  20535/17.11.2020), να υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου,  με αντικείμενο την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020» του Επιχειρησιακού ...

Read More »

03.11.2020/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΚΥ ΕΚΟ 2018 -2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΕΚΟ) – ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018 -2019». Καλούνται οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον από 28-2-2020 Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων,  με σειρά κατάταξης από 5.731 έως και 10.834 (Μοριοδότηση από 75 έως και 70 μόρια), στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα ...

Read More »

Κατάλογος Εγκεκριμένων Σχεδίων ΚΑ2 2019 – Σχολική Εκπαίδευση, Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

20-10-2020 Αποτελέσματα Υποτροφίας Κληροδοτήματος «Αλέξανδρος Χατζόπουλος» 2018/19

Στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αλέξανδρος Χατζόπουλος» ακαδ. έτους 2018-2019, ανακοινώνονται, κατόπιν εγκρίσεως  από το ΔΣ του ΙΚΥ (Συν.18η/24-9-2020): α) ο πίνακας υποψηφιοτήτων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής (επιτυχών, επιλαχόντες υποψήφιοι) και β) ο πίνακας υποψηφιοτήτων που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, παραθέτοντας τους αντίστοιχους λόγους αποκλεισμού από την εν λόγω  διαδικασία. Oι πίνακες υποψηφιοτήτων, ...

Read More »

«Ημέρες Erasmus 2020»: Η γιορτή ξεκινά!

  Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης/ΙΚΥ υποστηρίζει και φέτος την ανάδειξη των ελληνικών φορέων και την αποτύπωση των δραστηριοτήτων τους, στο πλαίσιο του εορτασμού των ημερών Erasmus. Από τις 15 μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου φορείς σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν στον πανευρωπαϊκό εορτασμό της δράσης Erasmus Days, εκπροσωπώντας όλους τους Τομείς της Εκπαίδευσης ...

Read More »

Προϋπολογισμός έτους 2021 Κληροδοτήματος “ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ”

Αναρτώνται οι πίνακες των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2021 των κληροδοτημάτων, που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. στην  19η/01-10-2020 Συνεδρία του. Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

7/10/2020 | Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων IKY – ΕΚΟ 2018/19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ——      ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) —— ΠΡΟΕΔΡΟΣ —-                                    Νέα Ιωνία, 7-10-2020                                    Α. Π.:   16704         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (EKO) – ακαδημαϊκό έτος 2018-2019»   Ανακοινώνονται οι εξής πίνακες: α) 1ος Πίνακας ...

Read More »