Υποτροφίες

Αλλαγές οδηγού Erasmus+ 2022 (EN/ΕL version 2, 26-01-2022) σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (EN Version 1, 24-11-2021)

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ IKYDA 2022

Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας -Γερμανίας  Σε συνέχεια της αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης για το «Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας -Γερμανίας IKYDA 2022 », ανακοινώνονται οι εξής πίνακες: α) πίνακας των επιλεγέντων ερευνητικών έργων, με φθίνουσα σειρά κατάταξης, β) πίνακας των μη επιλεγέντων ερευνητικών έργων, με ...

Read More »

30-5-2022/Ανακοίνωση οριστικών πινάκων επιλέξιμων και μη επιλέξιμων αιτήσεων προγράμματος χορήγησης υποτροφιών υποψηφίων διδακτόρων

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδος» Ανακοινώνονται οι εξής πίνακες: α) Οριστικός Πίνακας Επιλέξιμων Αιτήσεων και β) Οριστικός Πίνακας μη Επιλέξιμων Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – Υποδράση ...

Read More »

Το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, με τη σπουδαία προσφορά, σβήνει φέτος 70 κεράκια

Δείτε εδώ Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

27-5-2022/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες με επιλογή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ» (Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023), οι οποίες κατανέμονται ως εξής και έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη διάρκεια : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις γενικές ...

Read More »

18-20 Μαΐου /Συνάντηση των Πρυτανικών Αρχών του CIVIS υπό την Προεδρεία του ΕΚΠΑ στην Αθήνα

Οι Πρυτάνεις των 10 Πανεπιστήμιων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Πολιτών CIVIS είχαν συνάντηση εργασίας υπό την Προεδρεία του ΕΚΠΑ στην Αθήνα στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Global Civis Days (18-20 Μαΐου). Εκ μέρους του ΕΚΠΑ συμμετείχαν ο Πρύτανης καθηγητής Μ.-Α. Δημόπουλος ως Προεδρεύων του CIVIS και ο Αντιπρύτανης καθηγητής Δ. Καραδήμας ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του CIVIS. Στη Σύνοδο των Πρυτάνεων του ...

Read More »

20-5-2022/Ανακοίνωση προγράμματος ενίσχυσης συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθ. 136877/Ζ1/26-10-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 5021/Β/29-10-2021)  και ειδικότερα του άρθρου 1 αυτής, ανακοινώνει την υλοποίηση προγράμματος με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς που διοργανώνονται στο εξωτερικό, με σκοπό την ανάδειξη της καλύτερης ομάδας ή του καλύτερου διαγωνιζόμενου ...

Read More »

TCA SEMINAR “Supporting the inclusion of disadvantaged audiences and learners with fewer opportunities” 26-29.09.2022, Leuven, Belgium

H Εθνική Μονάδα του Βελγίου (ΒΕ02) EPOS για το Πρόγραμμα Erasmus+ στη Φλάνδρα διοργανώνει σεμινάριο TCA “Supporting the inclusion of disadvantaged audiences and learners with fewer opportunities”, στις 26-29 Σεπτεμβρίου 2022, στο Λουβέν (Λέιβε), Βέλγιο. Σε ποιον απευθύνεται Το σεμινάριο απευθύνεται σε:•    Oργανώσεις που εργάζονται με ή για ένα κοινό με αναπηρία•    Οργανισμούς που εργάζονται για στοχευμένες ομάδες μαθητευομένων με ...

Read More »