Υποτροφίες

14/9/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σε εφαρμογή της με αριθμ. 106910/Z1/ 5-9-2022 Υπουργικής Απόφασης: «Υποτροφίες στη μνήμη Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως» (ΦΕΚ αρ.4666/B’/5-9-2022), ανακοινώνει την έγκριση προγράμματος δεκαπέντε (15) υποτροφιών μεταπτυχιακού επιπέδου στον τομέα της Νομικής Επιστήμης στη μνήμη του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε  εξήντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (62.250€) και η ...

Read More »

«Λεωνίδας Νικολαΐδης ακαδ. έτος 2022-2023»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει μια (1) υποτροφία με επιλογή, σε αριστεύσαντες πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό, με έναρξη από 1 Ιανουαρίου 2023 και μέγιστη διάρκεια 36 μήνες, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης». Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ιατρικής με βαθμό πτυχίου «Άριστα» οι οποίοι ...

Read More »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | Μια δράση εξωστρέφειας της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΜια δράση εξωστρέφειας της Πανεπιστημιακής ΚοινότηταςΤο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) παρουσιάζουν τους στόχους και τις δράσεις του Αριστοτέλειου Κέντρου Ανθρώπινης Ανάπτυξης στον χώρο εκδηλώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Περίπτερο 15 της ΔΕΘ, την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00′ μ. Το Αριστοτέλειο Κέντρο Ανθρώπινης Ανάπτυξης σκοπό έχει να ...

Read More »

Συμμετοχή στην 86η ΔΕΘ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών συμμετέχει στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που διοργανώνεται από 10 έως 18 Σεπτεμβρίου 2022. Οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών θα βρίσκονται στο περίπτερο του Υπουργείου Παιδείας για να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας και να σας βοηθήσουν να γνωρίσετε τα προγράμματα που διαχειρίζεται. Πότε και πού μας βρίσκετε Οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών θα είναι ...

Read More »

02-09-2022/ Ανακοίνωση χορήγησης υποτροφιών μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών με τίτλο «Υποτροφίες στη μνήμη Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει τη χορήγηση δεκαπέντε (15) υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Νομικών Σχολών του ΕΚΠΑ, ΔΠΘ και ΑΠΘ, για την υποστήριξη των μεταπτυχιακών τους σπουδών με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Οι υποτροφίες θα χρηματοδοτηθούν με δαπάνη του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Δεσμός» και συνιστούν δωρεές στη μνήμη του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως. Οι υποτροφίες χορηγούνται στους πέντε ...

Read More »

29-08-2022/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

«Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκού έτους 2019-2020»   Ενημερώνονται οι Υποψήφιοι του Προγράμματος ότι το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε και είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://grants.iky.gr/scholarships/ Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

26-08-2022/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι του Προγράμματος ότι λόγω τεχνικού προβλήματος δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://grants.iky.gr/scholarships/ . Η Υπηρεσία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάστασή του. Οι προθεσμίες που έχουν τεθεί θα  ισχύσουν μετά την αποκατάσταση του τεχνικού σφάλματος για την οποία οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση. Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – ...

Read More »

25-08-2022 Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 3327/18.3.2022 (ΑΔΑ: ΨΘΤ446ΜΤΛΗ-ΒΕΧ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗστο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 3327/18.03.2022 (ΑΔΑ: ΨΘΤ446ΜΤΛΗ-ΒΕΧ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου. (απόφαση της 34ης/24-08-2022  Συν. του Δ.Σ. του ΙΚΥ) Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, εδώ οι εξής συνημμένοι πίνακες: α) Οριστικός Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης,β) Οριστικός Πίνακας μη Επιλέξιμων Υποψηφίων,γ) Οριστικός Πίνακας Επιλέξιμων/Επιλεγέντων Υποψηφίων ...

Read More »

24-8-2022/Ανακοίνωση πινάκων επιλεξιμότητας Θεοδωρίδειου κληροδοτήματος εκπαιδευτικών ακαδ. έτους 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ Πρόγραμμα Υποτροφιών από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» ακαδ. έτος 2022-2023 Ανακοινώνονται οι εξής πίνακες επιλεξιμότητας: α) Πίνακας  επιλέξιμων υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και β) Πίνακας μη επιλέξιμων υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών», ...

Read More »