Υποτροφίες

Ανακοίνωση- Επιστολή ΔΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                         Στις 7/8/2020 ανακοινώθηκε από την Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως η έναρξη της διαδικασίας αντικατάστασης του ΔΣ του ΙΚΥ από νέο ΔΣ με Πρόεδρο τον Καθηγητή Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Μιχάλη Κουτσιλιέρη. Εν όψει της ανακοίνωσης της σύνθεσης του νέου ΔΣ και της Υπουργικής απόφασης διορισμού που προηγείται της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνήλθε ...

Read More »

Ενημέρωση για συμπληρωματική πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Συμπράξεων 2020

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο 2020 δύο συμπληρωματικές προσκλήσεις ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Συμπράξεων με καταληκτική ημερομηνία τον Οκτώβριο του 2020. Η πρώτη πρόσκληση θα αφορά συνεργασίες με σκοπό την ενίσχυση της ετοιμότητας παροχής ψηφιακής εκπαίδευσης και απευθύνεται στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και της Σχολικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ενώ η δεύτερη ...

Read More »

28/7/2020 Ανακοίνωση πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων Διδακτόρων– Πρόγραμμα ΙΚΥ-ΕΤΕ

 Ανακοινώνεται ο Πίνακας Επιλεγέντων υποψηφίων του προγράμματος χορήγησης 5 υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό, Πρόγραμμα ΙΚΥ-ΕΤΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον πίνακα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/didaktoriko/iky-ete2-2/2018-2019 Ο αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υποτροφιών Λεωνίδας Παπαστεργίου Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

27/7/2020 – Ανακοίνωση πίνακα υποψηφίων υποτρόφων “Θεοδωρίδειου κληροδοτήματος εκπαιδευτικών”

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι αναρτήθηκε ο πίνακας υποψηφίων υποτρόφων για δέκα (10) θέσεις υποτροφιών, με διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ) στον τομέα της παιδαγωγικής επιστήμης, εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό (σε μία εκ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» του αείμνηστου Πάνου Δημητρίου Θεοδωρίδη. Ο πίνακας ...

Read More »

Erasmus Mundus: Έγκριση για 40 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα για τα Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων Erasmus+ Βασική Δράση 1 (ΚΑ1) του 2020 Ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα για τα Erasmus Mundus Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων Erasmus+ Βασική Δράση 1 (ΚΑ1) του 2020. Συνολικά εγκρίθηκαν 40 μεταπτυχιακά ...

Read More »

Διαδικτυακές συναντήσεις της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+/ΙΚΥ λόγω COVID-19

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 διοργανώθηκε από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ΙΚΥ η 2η διαδικτυακή συνάντηση γραφείων Erasmus, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλα τα ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκειά της, δόθηκαν οδηγίες για τη δυνατότητα που έχουν οι φοιτητές να πραγματοποιήσουν μικτή/blended ή/και εικονική/ virtual κινητικότητα Erasmus+ στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, καθώς και πληροφορίες για την αναμενόμενη ...

Read More »

Απολογισμός έτους 2019 Κληροδοτήματος “ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ”

Αναρτώνται οι πίνακες των απολογισμών οικονομικού έτους 2019 των κληροδοτημάτων, που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. στην  13η/3-06-2020 Συνεδρία του. Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

Απολογισμός έτους 2019 Κληροδοτήματος “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ”

Αναρτώνται οι πίνακες των απολογισμών οικονομικού έτους 2019 των κληροδοτημάτων, που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. στην  13η/3-06-2020 Συνεδρία του. Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

Απολογισμός έτους 2019 Κληροδοτήματος “ΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ”

Αναρτώνται οι πίνακες των απολογισμών οικονομικού έτους 2019 των κληροδοτημάτων, που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. στην  13η/3-06-2020 Συνεδρία του. Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

Απολογισμός έτους 2020 Κληροδοτήματος “ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ”

Αναρτώνται οι πίνακες των απολογισμών οικονομικού έτους 2019 των κληροδοτημάτων, που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. στην  13η/3-06-2020 Συνεδρία του. Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »