Υποτροφίες

Αποτελέσματα_IKYDA_2020

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

1-11-2021 | Πρόγραμμα Ενίσχυσης και Επιβράβευσης Συμμετοχής Φοιτητών Ελληνικών ΑΕΙ σε Διεθνείς Διαγωνισμούς

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθ. 136877/Ζ1/26-10-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 5021/Β/29-10-2021) ανακοινώνει την έγκριση προγράμματος υποτροφιών με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής και την επιβράβευση των επιδόσεων φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ σε διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς που διοργανώνονται στο εξωτερικό, με σκοπό την ανάδειξη της καλύτερης ομάδας ή του ...

Read More »

27-10-2021 / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας) ακαδημαϊκού έτους έναρξης 2022-2023 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου 2022 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες, κατόχους τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ ή ισοδύναμου, για την πραγματοποίηση σπουδών διδακτορικού επιπέδου στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας (European University Institute, https://www.eui.eu/en/home), στους τομείς: Ιστορία ...

Read More »

Λεπτομερείς οδηγίες προς τους δικαιούχους για την εφαρμογή μέτρων στο Πρόγραμμα Erasmus+ σε σχέση με το COVID-19

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

Διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για τις Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας για τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.30 πμ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για τις Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας για τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης στις 3 Νοεμβρίου 2021. Η ημερίδα απευθύνεται σε σχολεία/λοιπούς φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση ΚΑ2-Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας και πληρούν τουλάχιστον ένα ...

Read More »

19-10-2021: Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Αγορά προσοδοφόρου ακινήτου στο Λεκανοπέδιο Αθηνών επ’ ονόματι του Κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την αγορά προσοδοφόρου ακινήτου στο Λεκανοπέδιο Αθηνών επ’ ονόματι του Κληροδοτήματος Νικ. Δ. Χρυσοβέργη Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που διαχειρίζεται το Κληροδότημα «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη», και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.58 του Ν.4182/2013 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Συνεδρία: 28η/23-09-2021) προτίθεται να αγοράσει αυτοτελές κτήριο επ’ ονόματι του ως άνω κληροδοτήματος, καθαρής ...

Read More »

14-10-2021 Εκδήλωση Απονομής του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμου Διδασκαλίας 2021

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικτυακή Εκδήλωση Απονομής του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμου Διδασκαλίας 2021 στα Σχολεία που ήταν Συντονιστής Ελληνικό Σχολείο.  Την εκδήλωση χαιρέτησαν η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και ο Πρόεδρος ΔΣ του ΙΚΥ Καθηγητής κ. Μιχάλης Κουτσιλιέρης, και την συντόνισε η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών κ. Μαρία Νικητάκη.  Η απονομή των βραβείων έγινε ...

Read More »

13-10-2021 Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 7111/06.07.2021 (ΑΔΑ: Ψ21246ΜΤΛΗ-ΤΦ0) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προσωρινών Πινάκων Επιλέξιμων και Μη Επιλέξιμων/Απορριφθέντων Υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7111/06.07.2021 (ΑΔΑ: Ψ21246ΜΤΛΗ-ΤΦ0) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+.   Ανακοινώνονται οι συνημμένοι Προσωρινοί Πίνακες Επιλέξιμων και Μη Επιλέξιμων/Απορριφθέντων Υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7111/06.07.2021 (ΑΔΑ: Ψ21246ΜΤΛΗ-ΤΦ0) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο ...

Read More »

Τελετή απονομής του Ευρωπαϊκού βραβείου Καινοτόμου Διδασκαλίας 2021

Στο πλαίσιο εορτασμού των ημερών Erasmus 2021, το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης διοργανώνει στις 14 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.30 πμ διαδικτυακή εκδήλωση απονομής του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμου Διδασκαλίας, η οποία θα μεταδοθεί από το κανάλι YouTube του ΙΚΥ, https://www.youtube.com/user/LLPIKY. To βραβείο θα απονεμηθεί από την Υπουργό Παιδείας και ...

Read More »

Συνέδριο ACA με θέμα «Ιnnovation through Internationalisation: How international cooperation and mobility foster innovation

Το ΙΚΥ, με την ιδιότητά του ως μέλος του Οργανισμού Academic Cooperation Association (ACA),   ενημερώνει τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ότι στις 4 Noεμβρίου 2021 ο Οργανισμός  σε συνεργασία με τους φορείς – μέλη του Movetia (Swiss National Agency for Exchange and mobility) και Swissuniversities (Rectors’ Conference of the Swiss Universities) διοργανώνουν συνέδριο με θέμα «Ιnnovation through Internationalisation: How international cooperation ...

Read More »