Υποτροφίες

Aπολογιστική έκδοση του πιλοτικού προγράμματος Role Models

To πιλοτικό πρόγραμμα Role Models που υλοποιήθηκε από την ΕΜ/ΙΚΥ στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ είχε ως στόχο την πρόληψη της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης με τη χρήση Θετικών Προτύπων (Role Models). Πραγματοποιήθηκαν δράσεις για τρία σχολικά έτη (2017-2020) σε σχολεία από τρεις περιφέρειες της χώρας (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Κρήτη), ενώ κατά το τελευταίο έτος προστέθηκαν πιλοτικά και σχολεία της Αττικής. ...

Read More »

Κανονισμός προγράμματος

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

Πρωτοβουλία της Ε.Ε. Bauhaus : φάση συν-σχεδιασμού του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus.

Πρωτοβουλία της Ε.Ε. Bauhaus : φάση συν-σχεδιασμού του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus. Το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus είναι ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό σχέδιο, που  στοχεύει να συμβάλει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας συνδυάζοντας τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με τις αρχές της βιωσιμότητας, της προσβασιμότητας, της προσιτότητας και τις επενδύσεις. Πρόκειται για μια διατομεακή και χωρίς αποκλεισμούς πρωτοβουλία και η συμμετοχή του εκπαιδευτικού ...

Read More »

Καταγγελίες φοιτητών / υποψηφίων για αδιαφανείς διαδικασίες στο πρόγραμμα ΙΚΥ-ΕΚΟ 3 – Ανακοίνωση Προέδρου ΙΚΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Καταγγελίες φοιτητών / υποψηφίων για αδιαφανείς διαδικασίες στο πρόγραμμα ΙΚΥ-ΕΚΟ 3 Βεβαιώνουμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ), ως υπηρεσία διαχείρισης του εν λόγω προγράμματος αλλά και η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου, θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι εάν όλοι οι υποψήφιοι των υποτροφιών στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα/ΕΣΠΑ σχεδιασμένο για «επιμελείς φοιτητές που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες – ελάμβαναν την ...

Read More »

Πιλοτικό πρόγραμμα ROLE MODELS WEB

Πιλοτικό πρόγραμμα ROLE MODELS WEB Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

Ανακοίνωση Για την υπ’ αριθμ. πρωτ.:20535/17-11-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση Σήμερα, Τρίτη, 09.02.2021, κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. (Συνεδρία Δ.Σ. 4η/04.02.2021) ανακοινώνεται ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης με αύξοντες αριθμούς από 15 έως και 28 του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ καθώς και ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ με αύξοντες αριθμούς από 15 έως και 28 του ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ...

Read More »

Ανακοίνωση 4-02-2021

Ανακοίνωση   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια του Παύλου Σάμιου, Καθηγητή της Α.Σ.Κ.Τ. Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μιχάλης ΚουτσιλιέρηςΚαθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

«3/2/2021 | Παράταση Υποβολής τελικών παραδοτέων /Διδακτορικές Υποτροφίες-2ος κύκλος

Το ΙΚΥ ενημερώνει τους υποτρόφους της πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – 2ος Κύκλος» του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ 2014-2020)» ότι, το  Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που η πανδημία έχει επιβάλει και τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν, αποφάσισε (Συν. 3η/28-01-2021) να χορηγήσει παράταση για την υποβολή των τελικών παραδοτέων τους, σύμφωνα με ...

Read More »

Μελέτες Αντικτύπου του προγράμματος Erasmus+ 2014-2020

Μελέτες Αντικτύπου του προγράμματος Erasmus+ 2014-2020   Οι Μελέτες Αντικτύπου αποτελούν ένα σημαντικό πεδίο δραστηριότητας της Εθνικής Μονάδας Erasmus+/ΙΚΥ όπου μελετώνται συστηματικά η εφαρμογή και ο αντίκτυπος των επιμέρους δράσεων του προγράμματος Erasmus+. Τα πορίσματα των Μελετών αποτυπώνουν μια εικόνα της λειτουργίας του προγράμματος Erasmus+, καθώς και προβάλλουν τις εμπειρίες των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα και αναδεικνύουν τον αντίκτυπο σε επίπεδο ατόμων, φορέων και τομέων σε ...

Read More »

27-01-2021 Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20535/17-11-2020 Πρόσκληση εκδήλωσηςενδιαφέροντος, με τίτλο: Σύναψη έως δεκατεσσάρων (14) συμβάσεων μίσθωσηςέργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της πράξης«Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείςκοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020» του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών ...

Read More »