Υποτροφίες

20-5-2022/Ανακοίνωση προγράμματος ενίσχυσης συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθ. 136877/Ζ1/26-10-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 5021/Β/29-10-2021)  και ειδικότερα του άρθρου 1 αυτής, ανακοινώνει την υλοποίηση προγράμματος με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς που διοργανώνονται στο εξωτερικό, με σκοπό την ανάδειξη της καλύτερης ομάδας ή του καλύτερου διαγωνιζόμενου ...

Read More »

TCA SEMINAR “Supporting the inclusion of disadvantaged audiences and learners with fewer opportunities” 26-29.09.2022, Leuven, Belgium

H Εθνική Μονάδα του Βελγίου (ΒΕ02) EPOS για το Πρόγραμμα Erasmus+ στη Φλάνδρα διοργανώνει σεμινάριο TCA “Supporting the inclusion of disadvantaged audiences and learners with fewer opportunities”, στις 26-29 Σεπτεμβρίου 2022, στο Λουβέν (Λέιβε), Βέλγιο. Σε ποιον απευθύνεται Το σεμινάριο απευθύνεται σε:•    Oργανώσεις που εργάζονται με ή για ένα κοινό με αναπηρία•    Οργανισμούς που εργάζονται για στοχευμένες ομάδες μαθητευομένων με ...

Read More »

18.05.2022/ Προβολή Επετειακού βίντεο ΙΚΥ

Δείτε το επετειακό βίντεο με σύντομη αναδρομή στην πορεία και την προσφορά του ΙΚΥ στο διάστημα των 70 χρόνων λειτουργίας του, όπως προκύπτει από την ιστορία του και από τις προσωπικές μαρτυρίες ορισμένων από τους χιλιάδες υποτρόφους του που διέπρεψαν σε διάφορους τομείς της επιστήμης, της έρευνας, της τέχνης και του πολιτισμού.Το βίντεο προβλήθηκε για πρώτη φορά στην Επετειακή Εκδήλωση ...

Read More »

16.05.2022/ Επετειακή εκδήλωση εορτασμού των 70 χρόνων λειτουργίας του ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) – Εθνικός φορέας Υποτροφιών και Εθνική Μονάδα ERASMUS+ –στο πλαίσιο του εορτασμού των 70 χρόνων λειτουργίας του, διοργανώνει επετειακή εκδήλωση την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, ώρα 19:00, στην Αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).Κεντρικός ομιλητής είναι ο Πρόεδρος της Βουλής κύριος Τασούλας Κωνσταντίνος ενώ ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ ...

Read More »

TCA SEMINAR “Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation”

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης της Κύπρου διοργανώνει σεμινάριο TCA “Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation” 02-04 Νοεμβρίου 2022, στην Κύπρο. Σε ποιον απευθύνεται Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσοι δραστηριοποιείστε στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πότε και πού πραγματοποιείται Πραγματοποιείται δια ζώσης 02-04 Νοεμβρίου ...

Read More »

9-5-2022/Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων επιλέξιμων και μη επιλέξιμων αιτήσεων προγράμματος χορήγησης υποτροφιών υποψηφίων διδακτόρων

Ανακοινώνονται οι εξής πίνακες: α) Προσωρινός Πίνακας Επιλέξιμων Αιτήσεων και β) Προσωρινός Πίνακας μη Επιλέξιμων Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδος». Οι ανωτέρω Προσωρινοί Πίνακες αφορούν στο αποτέλεσμα του ελέγχου επιλεξιμότητας των αιτήσεων και έχουν αναρτηθεί, ταξινομημένοι βάσει ...

Read More »

Απολογισμός έτους 2021 Κληροδοτήματος “ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ”

Αναρτώνται οι πίνακες των απολογισμών οικονομικού έτους 2021 των κληροδοτημάτων, που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. στην 16η/28-04-2022 Συνεδρία. Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

Απολογισμός έτους 2021 Κληροδοτήματος “ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ”

Αναρτώνται οι πίνακες των απολογισμών οικονομικού έτους 2021 των κληροδοτημάτων, που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. στην 16η/28-04-2022 Συνεδρία. Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »

Απολογισμός έτους 2021 Κληροδοτήματος “NIK. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ”

Αναρτώνται οι πίνακες των απολογισμών οικονομικού έτους 2021 των κληροδοτημάτων, που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. στην 16η/28-04-2022 Συνεδρία. Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Read More »