6, 12 και 13 /12/2019 – Ημερίδες ενημέρωσης του Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού-ΙΚΥ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης πραγματοποίησε τρεις Ημερίδες ενημέρωσης και πληροφόρησης για τον τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης στις 6/12 στα Χανιά, και στις 12 & 13/12/2019 στην Αθήνα. Στα Χανιά, η ημερίδα επικεντρώθηκε στη Διεθνή Κινητικότητα Erasmus+. Στην Αθήνα, η πρώτη ημέρα αφορούσε ενημέρωση για τις αποκεντρωμένες και τις κεντρικές δράσεις που χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα Erasmus+ στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ενώ η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ και απευθυνόταν σε στελέχη των γραφείων Erasmus ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερίδων ενημέρωσης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από στελέχη της Εθνικής Μονάδας Erasmus+, οι οποίες είχαν ως στόχο να πληροφορήσουν το κοινό για τις ευκαιρίες που προσφέρει το Πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Αναλυτικότερα, στις 6/12 παρουσιάστηκαν παραδείγματα καλής πρακτικής από τον κ. Ιωάννη Καλιακάτσο, Ομότιμος Καθηγητής ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. / Συντονιστής Διεθνούς κινητικότητας και στις 12/12 από την κ. Αικατερίνη Πλακίτση, Καθηγήτρια Διδακτικής Φυσικών Επιστημών, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επιπλέον, στην ημερίδα στις 13/12, που ήταν αφιερωμένη στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, ο κ. Stefan Jahnke από το European University Foundation παρουσίασε ως βασικός ομιλητής μια σειρά από ψηφιακά εργαλεία που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος (2021-2027) με σκοπό τη διευκόλυνση της διαχείρισης του Προγράμματος από τα Πανεπιστήμια.

Οι ημερίδες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς με την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το πρόγραμμα και την παροχή διευκρινιστικών απαντήσεων από τα στελέχη του IKY.

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών