31-3-2022| Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μη επιλέξιμων και επιλέξιμων αιτήσεων του προγράμματος IKYDA 2022 -Προώθηση των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας- Γερμανίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ αποφασίζει την ανάρτηση των οριστικών πινάκων μη επιλέξιμων και επιλέξιμων αιτήσεων του προγράμματος IKYDA 2022 -Προώθηση των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας- Γερμανίας  (πατήστε εδώ).

                                                                                                                                                                        Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ
                                                                                                                                                                            Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
                                                                                                                                                                     Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Πηγή: Ανακαλύψτε το Erasmus+ – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών