31-12-2020-Ανακοίνωση για Βραβεία Αριστείας Αποφοίτων ΑΕΙ

31-12-2020-Ανακοίνωση για Βραβεία Αριστείας Αποφοίτων ΑΕΙ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια σημερινής έκτακτης συνεδρίασής του (συν.29η/31-12-2020), μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση, βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να διαπιστώσει ότι η εκδοθείσα ΚΥΑ για χορήγηση βραβείου Αριστείας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν καλύπτει τους αποφοίτους του ημερολογιακού έτους 2019 όπως ακριβώς ζητήθηκαν από τα τμήματα να μας γνωστοποιήσουν με την από 17/11/2020 επιστολή του Προέδρου του ΔΣ προς τους Προέδρους των Τμημάτων ΑΕΙ της χώρας.
Κατόπιν των ανωτέρω , το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ αποφάσισε ομόφωνα να ζητηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έκδοση νέας ΚΥΑ που να καλύπτει τη χορήγηση βραβείου σε όσους συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των αποφοίτων του ημερολογιακού έτους 2019, χωρίς αναφορά στα έτη σπουδών που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Μιχάλης Κουτσιλιέρης
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Καθηγητής Ιατρικής

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών