31-05-21 Προκήρυξη προσλήψεων με επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για το 2021-22 με δυνατότητα ανανέωσης 

31-05-21 Προκήρυξη προσλήψεων με επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για το 2021-22 με δυνατότητα ανανέωσης για 22-23 ΚΑΙ 23-24

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις