31-01-22 Κύρωση πίνακα των υποψηφίων για τη θέση Διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες I

31-01-22 Κύρωση πίνακα των υποψηφίων για τη θέση Διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες I

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις