29-09-21 Εγκύκλιος οργανικών κενών στα Πειραματικά σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

dimottaks 400px

29-09-21 Εγκύκλιος οργανικών κενών στα Πειραματικά σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας

Η εγκύκλιος σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις