29-04-22 Αποτελέσματα ενστάσεων υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης  που υπάγονται στο Α’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής

ΥΠΑΙΘ 2

29-04-22 Αποτελέσματα ενστάσεων υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης  που υπάγονται στο Α’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής

Επιλογή στελεχών_λίστα απορριφθέντων 

Επιλογή στελεχών_λίστα δεκτών ενστάσεων

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις