29-03-22 Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχ.μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2021-2022.

29-03-22 Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχ.μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2021-2022

Η προκήρυξη σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις