28-06-21 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Διευθυντών-Υποδιευθυντών ΣΔΕ

28-06-21 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Διευθυντών-Υποδιευθυντών ΣΔΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σύστημα https://directors.it.minedu.gov.gr σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στην αρχική σελίδα.

Το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις