28-06-21 Αποσπάσεις  ΕΕΠ-ΕΒΠ έτους 2021-2022

28-06-21 Αποσπάσεις  ΕΕΠ-ΕΒΠ έτους 2021-2022

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι αποσπάσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές μετάθεσης και μελών ΕΕΠ σε ΚΕΣΥ για το έτος 2021-2022.

Tο έγγραφο με τις αποσπάσεις σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις