28-06-21 Αποσπάσεις Αβάθμιας και Ββάθμιας εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86

28-06-21 Αποσπάσεις Αβάθμιας και Ββάθμιας εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις