27-11-19 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων

27-11-19 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων

Η πρόσκληση σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις