27-06-22 Ανακοίνωση του ΙΕΠ- Παράταση πρόσβασης της Πλατφόρμας

27-06-22 Ανακοίνωση του ΙΕΠ- Παράταση πρόσβασης της Πλατφόρμας

Σε ό,τι αφορά στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση των εκπ/κών στον Καθολικό σχεδιασμό και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, η πλατφόρμα iepX θα παραμείνει ανοικτή για τους επιμορφούμενους μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2022.

Η Ανακοινωση 

 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις