27-05-22 Συμπληρωματική συνέντευξη 

27-05-22 Συμπληρωματική συνέντευξη 

Ανακοινώνεται ότι το Α΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης καλεί για συνέντευξη στην έδρα του (Κεντρικό Κτίριο Υ.ΠΑΙ.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι, Αττική), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 της αριθμ. Φ.353.1/20/163161/Ε3/14-12-2021(Β΄5833) Υπουργικής Απόφασης, τον κ. ΒΟΓΓΕΛΗ ΜΙΧΑΗΛ, υποψήφιο Διευθυντή Εκπαίδευσης για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 και ώρα 15.30.

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις