27-01-22 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΔΣ/2022) για την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)- «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

27-01-22 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΔΣ/2022) για την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)- «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις