26-08-21 Ενημερωτικές Επιμορφωτικές συναντήσεις 

ΤΑΞΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΧΟΛΕΙΟ

26-08-21 Ενημερωτικές Επιμορφωτικές συναντήσεις 

Tο έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις