26-04-21 Έργο με τίτλο «Συχνές Ερωτήσεις για τα Πνευματικά Δικαιώματα για τους Εκπαιδευτικούς» του Δικτύου «Πνευματική Ιδιοκτησία στην Εκπαίδευση του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης/EUIPO

rsz poster ip day

26-04-21 Έργο με τίτλο «Συχνές Ερωτήσεις για τα Πνευματικά Δικαιώματα για τους Εκπαιδευτικούς» του Δικτύου «Πνευματική Ιδιοκτησία στην Εκπαίδευση του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης/EUIPO

Tο σχετικό έγγραφο σε μορφή doc 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις