25/6/2019 – Απολογισμός Έργου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. ακαδημαϊκού έτους 2018-2019: Κοινωνική Συνεισφορά με Ευθύνη και Ευαισθησία

Event-e1422_Avlaia_640x360_NT.jpgdiavlos_logo_wide_el_1 (1).png

 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κυριάκος Αθανασίου, τα Μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη του ΙΚΥ παρουσιάζουν την Τρίτη 25 Ιουνίου από τις 10:30 έως τις 12:00 τον απολογισμό έργου του ΙΚΥ του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 σε δημόσια ζωντανή μετάδοση μέσω της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη ζωντανή μετάδοση μέσω της Υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ εδώ.

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών