24-09-19  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ 2019

xenes glwsses1

24-09-19  ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ 2019

Η καθιέρωση της 26ης Σεπτεμβρίου ως Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of Languages) αποφασίστηκε από την επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης μετά τον εορτασμό του έτους 2001 ως Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών.

Η 26η Σεπτεμβρίου λοιπόν είναι ημέρα αφιερωμένη στις γλώσσες και τη γλωσσική πολυμορφία.

Με τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) συμμετέχουν από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ινστιτούτα ξένων γλωσσών, Πανεπιστήμια, σχολεία, φοιτητές, μαθητές και απλούς πολίτες σε αυτή τη γιορτή των γλωσσών, με εκδηλώσεις που διοργανώνονται όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε όλον τον πλανήτη.

Αυτή τη στιγμή, μόνο στην ευρωπαϊκή ήπειρο ομιλούνται περισσότερες από 220 γλώσσες, είκοσι τέσσερις (24) από τις οποίες είναι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών και τα Ελληνικά, ενώ πολλές είναι και οι γλώσσες τις οποίες έφεραν στην Ευρώπη άνθρωποι από άλλες ηπείρους.

Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, εκτός από την επίσημη γλώσσα/γλώσσες κάθε χώρας, ομιλούνται και πολλές άλλες γλώσσες.

Για παράδειγμα, στο Λονδίνο, υπολογίζεται ότι χρησιμοποιούνται περισσότερες από 300 γλώσσες, ενώ οι μαθητές των σχολείων πολλών δυτικοευρωπαϊκών πρωτευουσών υπολογίζεται ότι χρησιμοποιούν, κατά μέσον όρο, από 100  έως 200 διαφορετικές γλώσσες ως μητρικές τους.

Οι γλώσσες σχετίζονται μεταξύ τους όπως τα μέλη μιας οικογένειας. Βρίσκονται σε συνεχή επαφή και αλληλεπιδρούν ποικιλοτρόπως και μάλιστα μέσω του δανεισμού λέξεων.

Τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως, όπως το Internet, παρέχουν στις γλώσσες πολλές δυνατότητες να ανθήσουν.

Παρόλα αυτά, οι ειδικοί εκτιμούν ότι μέχρι την εκπνοή του 21ου αιώνα, οι μισές περίπου από τις πάνω από 6.500 γλώσσες που ομιλούνται στον πλανήτη μας σταδιακά θα χαθούν.

Μια γλώσσα είναι δυνατόν να εξαφανιστεί μέσα σε διάστημα δύο γενεών. Αυτό συμβαίνει όταν η γλώσσα παύει να χρησιμοποιείται από τους φυσικούς της ομιλητές, πράγμα το οποίο μπορεί να είναι αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων (οικονομικών, πολιτικών, πολιτισμικών, περιβαλλοντικών, κ.ά.).

Με την ευκαιρία σημειώνεται ότι το 2019 εορτάζεται από τα Ηνωμένα Έθνη ως διεθνές έτος αφιερωμένο στις γλώσσες των αυτόχθονων λαών του πλανήτη.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe) είναι ο Οργανισμός που λαμβάνει μέτρα τόσο για την προστασία όσο και για την ανάδειξη του γλωσσικού πλούτου της Ευρώπης, προωθεί την ποιοτική διδασκαλία των γλωσσών και ενθαρρύνει τη γνωριμία με περισσότερες από μία γλώσσες, με σκοπό, μεταξύ άλλων, και την καλύτερη κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων που τις ομιλούν.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συμμετέχει τόσο στις δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης όσο και τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), οργανισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος προωθεί την ποιοτική γλωσσική εκπαίδευση για όλους, μέσω τετραετών προγραμμάτων και επιμορφωτικών δράσεων που πραγματοποιούνται στα κράτη-μέλη του αλλά και στην έδρα του, το Graz της Αυστρίας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ., τονίζοντας τη σημασία της ποιοτικής διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών, προσκαλεί με το Αρ. Πρωτ.: ΦΣΕ 32/98069/Η1/19.6.2019 έγγραφό του όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας να συμμετάσχουν στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of Languages/EDL) για το έτος 2019, προτείνοντας διάφορες δράσεις για τον εορτασμό της.

Η Δήλωση του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αυστρίας επ’ ευκαιρία του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (Αγγλικά)

Η Δήλωση του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αυστρίας επ’ ευκαιρία του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (Γαλλικά) 

Η Δήλωση του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αυστρίας επ’ ευκαιρία του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (Γερμανικά) 

  Νέα εικόνα

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις