24-06-22 Ανακοίνωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, φορέα που υποστήριξε επιστημονικά και τεχνικά την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, με την οποία παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση και οι Συντονιστές

24-06-22 Ανακοίνωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, φορέα που υποστήριξε επιστημονικά και τεχνικά την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, με την οποία παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση και οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού:

Α) για την αποτύπωση των παρατηρήσεών τους αναφορικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας και τη διαδικασία, τις οποίες μπορούν να αποστείλουν στο ΙΕΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: trapeza@iep.edu.gr και Β) για την από μέρους τους παρακίνηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Λύκεια της περιοχής ευθύνης τους να συμμετέχουν στη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου ακολουθώντας τον σύνδεσμο  http://iep.edu.gr/el/anatrofodotisi

H ανακοίνωση σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις