24-05-21 Οι προφορικές συνεντεύξεις για τα Ευρωπαικά σχολεία

24-05-21 Οι προφορικές συνεντεύξεις για τα Ευρωπαικά σχολεία

το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις