24-03-21 Δημοσίευση νέας ηλεκτρονικής έκδοσης του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ

24 03 17Eurydice

24-03-21 Δημοσίευση νέας ηλεκτρονικής έκδοσης του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Γνωρίζατε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών κάτω των 35 ετών εργάζονται με σύμβαση εργασίας;

Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας. Η ουσιαστική συνεισφορά τους στην κοινωνία φάνηκε κατά τη διάρκεια της Πανδημίας, ωστόσο, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού απειλείται εδώ και αρκετό καιρό. Ποιες λύσεις προτείνονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να μετριαστεί αυτή η κρίση;

Ποιοι είναι οι παράγοντες που αυξάνουν το εργασιακό στρες που έχει ο εκπαιδευτικός σήμερα;

Ποια ευρωπαϊκά κράτη παρέχουν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς να ταξιδέψουν για εκπαιδευτικούς λόγους ;

Σε αυτά τα ερωτήματα, αλλά και σε πολλά άλλα επιχειρεί να δώσει απαντήσεις η έκθεση που δημοσίευσε το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, με τον τίτλο: «Οι Εκπαιδευτικοί στην Ευρώπη – Σταδιοδρομία, εξέλιξη και ευημερία»  “ Teachers in EuropeCareers, development and wellbeing

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τις εθνικές πολιτικές και τη νομοθεσία και δείχνει πώς μπορούν να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του επαγγέλματος, ρίχνοντας παράλληλα φως σε διάφορες πτυχές  στη ζωή του εκπαιδευτικού όπως:  οι συνθήκες εργασίας, οι δυνατότητες κατάρτισης, η επαγγελματική εξέλιξη και η ευημερία. Η έκθεση συνδυάζει στοιχεία εθνικής νομοθεσίας από το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ με στοιχεία σχετικά με τις εκπαιδευτικές πρακτικές και  αντιλήψεις από τη Διεθνή Έρευνα για την Εκπαίδευση και Διδασκαλία του ΟΟΣΑ. (OECD: Teaching and Learning International Survey -TALIS).

Οι εκθέσεις αφορούν τις 38 Ευρωπαϊκές χώρες (43 εκπαιδευτικά συστήματα) που συμμετέχουν στο Erasmus+ programme της Ε.Ε. και  είναι διαθέσιμες στην αγγλική γλώσσα, σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στους συνδέσμους: 

Link: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teachers-europe-carreers-development-and-well-being_en

και  https://europa.eu/!VH43fQ

Teachers in Europe report in pdf form

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις