23-04-21 Αλφαβητικοί πίνακες  α) κατάταξης εκπαιδευτικών και β) αποκλειόμενων για το δεύτερο κύκλο των Ευρωπαικών Σχολείων 

23-04-21 Αλφαβητικοί πίνακες  α) κατάταξης εκπαιδευτικών και β) αποκλειόμενων για το δεύτερο κύκλο των Ευρωπαικών Σχολείων 

το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις