22-11-19 Ανακοίνωση των τριών πρώτων βραβείων στο Διαγωνισμό Ζωγραφικής του Ο.Σ.Ε.Π. «Εύξεινος Πόντος: Η θάλασσα που μας ενώνει»

rsz odainic ariadna

22-11-19 Ανακοίνωση των τριών πρώτων βραβείων στο Διαγωνισμό Ζωγραφικής του Ο.Σ.Ε.Π. «Εύξεινος Πόντος: Η θάλασσα που μας ενώνει»

Στο πλαίσιο της άσκησης από τη χώρα μας της Προεδρίας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Σ.Ε.Π./BSEC), από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, κατά τη διάρκεια της οποίας το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συμμετείχε στην Ομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση, πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας διαγωνισμός ζωγραφικής, με θέμα «Εύξεινος Πόντος: Η θάλασσα που μας ενώνει» (με το Α.Π.:Φ.ΔΙΑΦ.14/138388/Η1/9.9.2019 έγγρ. της Υπηρεσίας μας).

Ο Διαγωνισμός απευθυνόταν σε μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Τάξης των Γυμνασίων της χώρας και έλαβε χώρα ταυτόχρονα και στα δώδεκα (12) κράτη-μέλη του Ο.Σ.Ε.Π. (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα).

Κατόπιν των ανωτέρω, την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ., συνεδρίασε στο Υ.ΠΑΙ.Θ. η επταμελής Επιτροπή επιλογής νικητών, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Α.Π.:Φ.ΔΙΑΦ.21/155978 /Η1/5.11.2019 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να επιλέξει τρία (03) έργα μαθητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Α.Π.:Φ.ΔΙΑΦ.14/138388/Η1/9.9.2019 σχετ. της Υπηρεσίας μας, το οποίο κοινοποιήθηκε στα κράτη-μέλη του Ο.Σ.Ε.Π. με τη Ρημ. Διακοίνωση του ΥΠ.ΕΞ. No54611/19.09.2019, το συνημμένο σε αυτή Concept Note και το έγγραφο BS/INFO.2019.0376/20.09.2019 της Μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας (PERMIS) στον Ο.Σ.Ε.Π. (BSEC).

Στην Υπηρεσία μας υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά έργα εκατόν τριάντα τριών (133) μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (14-15 ετών), από έξι χώρες του Ο.Σ.Ε.Π.

Από αυτά, με βάση τα κριτήρια επιλογής του εγγράφου μας, τα τρία (03) πρώτα βραβεία απέσπασαν οι κάτωθι :

 

     ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                 ΗΛΙΚΙΑ                                     ΧΩΡΑ

  1. 1. Laurentia MAGA               15 ετών                                Μολδαβία
  2. Alexandra GORBULI            15 ετών                                 Μολδαβία
  3. Ariadna ODAINIC                 14 ετών                                 Μολδαβία

Η επίσημη ανακοίνωση των τριών (03) νικητών του Διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε στις 14.11.2019, κατά τη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για την Εκπαίδευση του Ο.Σ.Ε.Π. στην έδρα του Οργανισμού, την Κωνσταντινούπολη, στην οποία την Προεδρία άσκησε το Υ.ΠΑΙ.Θ. (Υπηρεσία μας).

1o MAGA LAURENTIA MOLDOVAGorbuli Alexandra

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις