22/10/2019 – Απολογιστικό για την ημερίδα ενημέρωσης και πληροφόρησης για τους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

22/10/2019 – Απολογιστικό για την ημερίδα ενημέρωσης και πληροφόρησης για τους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού-ΙΚΥ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης πραγματοποίησε ημερίδα ενημέρωσης και πληροφόρησης για τη σχολική και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στη Μυτιλήνη, την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019.

Την ημερίδα παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί σχολείων Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από στελέχη της Εθνικής Μονάδας Erasmus+, οι οποίες είχαν ως στόχο να πληροφορήσουν το κοινό για τις ευκαιρίες που προσφέρει το Πρόγραμμα Erasmus+ όσον αφορά στην κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση, καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής σε Στρατηγικές Συμπράξεις, οι οποίες επιτρέπουν τη συνεργασία φορέων με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη δημιουργία νέων καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση. Παρουσιάστηκε επίσης παράδειγμα καλής πρακτικής υλοποίησης σχεδίου από την Εκπαιδευτικό κ. Αγγελική Τσακύρη (Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου Λέσβου).

Πηγή: Αρχική σελίδα Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – IKY – Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών