22-04-21 Διαδικασία εισαγωγής μαθητών Α’ Γυμνασίου σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

22-04-21 Διαδικασία εισαγωγής μαθητών Α’ Γυμνασίου σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Συνημμένα τα Καλλιτεχνικά σχολεία σε μορφή doc 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις