22-04-21 Διαδικασία εισαγωγής μαθητών Α’Γυμνασίου σε Μουσικά σχολεία

22-04-21 Διαδικασία εισαγωγής μαθητών Α’Γυμνασίου σε Μουσικά σχολεία

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Συνημμένα τα μουσικά σχολεία σε μορφή doc 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις