21-10-21 Ανάκληση διετούς θητείας εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πειραματικό Σχολείο

21-10-21 Ανάκληση διετούς θητείας εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πειραματικό Σχολείο

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις