21-07-22 Προσωρινός  αξιολογικός  πίνακας και πίνακας απορριφθέντων εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, υποψηφίων για την κάλυψη θέσης  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι Berkendael

21-07-22 Προσωρινός  αξιολογικός  πίνακας και πίνακας απορριφθέντων εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών, υποψηφίων για την κάλυψη θέσης  στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι Berkendael

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις