21-06-22 Υποτροφίες-Κληροδοτήματα Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων  χωρίς  διαγωνισμό, για προπτυχιακές σπουδές, για το ακαδημαϊκά έτη: 2019-2020 και 2020-2021, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτη Νεοφύτου Θωμόπουλου

21-06-22 Υποτροφίες-Κληροδοτήματα Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων  χωρίς  διαγωνισμό, για προπτυχιακές σπουδές, για το ακαδημαϊκά έτη: 2019-2020 και 2020-2021, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτη Νεοφύτου Θωμόπουλου

Αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη  21-6-22 /Υποτροφίες-Κληροδοτήματα Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων  χωρίς  διαγωνισμό, για προπτυχιακές σπουδές, για το ακαδημαϊκά έτη: 2019-2020 και 2020-2021, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτη Νεοφύτου Θωμόπουλου, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από α): την  Πέμπτη 01-9-2022 έως και τη Δευτέρα 17-10-2022

                                                  β) από τη Δευτέρα 12 -9-2022 έως και τη Δευτέρα 31-10-2022 αντίστοιχα.

1. Προκήρυξη 2019-2020

2. Προκήρυξη 2020-2021 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις