21-03-22 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

21-03-22 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων εξωτερικού, ξεκινά τη διαδικασία αποσπάσεων και καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2022-2023 και από το ημερολογιακό έτος 2023 για το Νότιο Ημισφαίριο σε σχολικές μονάδες εξωτερικού, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης, σύμφωνα με την αριθμ. 36563/Η2/31-3-2022 (ΑΔΑ 628Τ46ΜΤΛΗ-ΕΟΒ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται: από από 31-03-2022 μέχρι  17-04-2022 και ώρα 23:59.

Η αίτηση υποβάλλεται  ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr.

Tο έγγραφο Πρόσκλησης σε μορφή pdf 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις