21-02-22  Αποφάσεις για αποδέσμευση ή μη αποδέσμευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Υπηρεσίες/ φορείς του Ελλ.Δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

21-02-22  Αποφάσεις για αποδέσμευση ή μη αποδέσμευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Υπηρεσίες/ φορείς του Ελλ.Δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Αποδέσμευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη /απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας 

Μη Αποδέσμευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη /απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις