21-02-20 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: 25-ετης συνεργασία με το ΑΠΘ  για την ενίσχυση της ελληνομάθειας εκτός και εντός της χώρας

21-02-20 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: 25-ετης συνεργασία με το ΑΠΘ  για την ενίσχυση της ελληνομάθειας εκτός και εντός της χώρας

Ύστερα από πρόσκληση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, μίλησαν τόσο ο καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, Πρύτανης του ΑΠΘ, όσο και ο Καθηγητής Ι. Ν. Καζάζης, Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, για την ενίσχυση των ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό.   Ο κ. Καζάζης ανέλυσε τις δράσεις του ΚΕΓ τόσο αυτοτελώς όσο και σε διαρκή και στενή συνεργασία με το ΑΠΘ. Καταρχήν σημείωσε ότι το ΚΕΓ στηρίζεται σταθερά και για πάνω από δύο δεκαετίες, πέρα από το Υπουργείο Παιδείας, και από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Εντελώς ιδιαίτερα υπογράμμισε ότι το ΚΕΓ εξαρχής ανέπτυξε την εξωστρεφή αποστολή του για «την προβολή και τη διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας» εκτός της Ελλάδος, με έμφαση στους ομογενείς και τη διασπορά, σε συντονισμό με την εξωστρεφή παράδοση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διότι το ΚΕΓ εδώ και 25 χρόνια τροφοδοτείται από και συνεργάζεται με τη «Φιλοσοφική Σχολή» σε όλο το φάσμα δράσεών του∙ με το «Σχολείο της Νέας Ελληνικής» για τη διδασκαλία της ελληνικής ως Β/Ξένης Γλώσσας ∙ με το «Πρόγραμμα ΙΑΣΩΝ για την ίδρυση και εδραίωση των ελληνικών σπουδών σε ένα δίκτυο 16 πανεπιστημίων της Παρευξείνιας ζώνης», και με το  «Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη»,  σε εκδοτικές και ψηφιακές εφαρμογές με παγκόσμια εμβέλεια.

Ως προς τις ίδιες δράσεις, τόνισε ότι το ΚΕΓ από την ίδρυσή του το 1994 ανέπτυξε τον νεαρό τότε ακόμη κλάδο της έρευνας, της διδασκαλίας και της πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας ως Β’/Ξένης Γλώσσας, δίνοντας εξαρχής ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργική ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών. Το εκδοτικό του πρόγραμμα περιλαμβάνει 120 έντυπες (και ψηφιακές) εκδόσεις, ενώ το σύμπαν ψηφιακών πόρων (ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: www.greek-language.gr) που εκπόνησε, κυριαρχεί ήδη στον παγκόσμιο χώρο για την ελληνική γλώσσα, διότι παρέχει άφθονο και αξιόπιστο ψηφιακό υλικό, πρωτογενές και δευτερογενές, οργανωμένο σε Βάσεις Δεδομένων. Το υλικό αυτό και τα μοντέλα διδασκαλίας απευθύνονται στο σύνολο της τυπικής και άτυπης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και των ντόπιων και ξένων πανεπιστημιακών εδρών ελληνικών σπουδών. Έπειτα, με τα 160 εξεταστικά του κέντρα σε όλο τον κόσμο, το ΚΕΓ πιστοποιεί, κατά τα κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα, την ελληνομάθεια σε ένα κοινό άνω των 6.500 υποψηφίων ετησίως, χορηγώντας επίσημους τίτλους του Υπουργείου Παιδείας.

Στον τομέα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στον κρίσιμο και τόσο επίκαιρο στις μέρες μας τομέα της Ελληνικής ως Β/Ξένης Γλώσσας, το ΚΕΓ πιστοποίησε ήδη πάνω από 3000 εκπαιδευτικούς μέσα από το εξ αποστάσεως δεκάμηνο Πρόγραμμα των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, ένα μικρό στρατό για τις μεγάλες ανάγκες που αντιμετωπίζει η εκπαίδευσή μας σήμερα εντός και εκτός των τειχών. Από ετών μάλιστα, με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, λειτουργεί ένα 18μηνο –επίσης εξ αποστάσεως– Πρόγραμμα Master’s στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Β/Ξένης Γλώσσας.  Τέλος το ΚΕΓ λειτουργώντας ως συγκεντρωτικός φακός, σε όλα τα προγράμματά του έρευνας και εφαρμογής, συνεργάζεται με επιστήμονες από όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς και με ειδικούς από όλο τον κόσμο. Γι΄ αυτό και το έργο του έχει κερδίσει τη καθολική αποδοχή. Η επισκεψιμότητα μόνον της Πύλης για της ελληνική γλώσσας ανέρχεται στους 400.00 έως 600.000 μοναδικούς επισκέπτες μηνιαίως. Ο στόχος του ΚΕΓ είναι σήμερα διπλός: (α) παροχή ελληνομάθειας υψηλής ποιότητας και πιστοποιημένης που να ικανοποιεί ακόμη και τις πολύ υψηλές προσδοκίες και του νέου κύματος Ελλήνων μεταναστών προς την Ευρώπη ∙ (β) αξιόπιστη και όχι επιπόλαιη επιμόρφωση όλων των ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ την ελληνική ως ξένη γλώσσα, εντός της χώρας, για να ανταποκρίνονται στα διδακτικά τους καθήκοντα σε τάξεις με μικτά μαθητικά ακροατήρια.

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις