20-09-21 Έναρξη του Προγράμματος Διδακτικής της Τουρκικής του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη λήψη Πιστοποιητικού Διδακτικής Επάρκειας για τη διδασκαλία της Τουρκικής

20-09-21 Έναρξη του Προγράμματος Διδακτικής της Τουρκικής του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη λήψη Πιστοποιητικού Διδακτικής Επάρκειας για τη διδασκαλία της Τουρκικής

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Διδακτικής της Τουρκικής του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη λήψη Πιστοποιητικού Διδακτικής Επάρκειας για τη διδασκαλία της Τουρκικής ως ξένης γλώσσας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε πτυχιούχους του Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει το ήδη λειτουργούν Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος (ίσο με 30 ECTS), είτε έχουν παρακολουθήσει μέρος αυτού.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον στο παρελθόν και εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση του προγράμματος παρακαλούνται να επανέλθουν με αίτησή τους στο e-mail  της Γραμματείας secr@turkmas.uoa.gr , συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2021.

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – Ανακοινώσεις